Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Mikkelsgården

Renovering med stor beboerindflydelse
I bestræbelsen på at vedligeholde- og udvikle Mikkelsgårdens lejemål i Viborg har Boligselskabet Sct. Jørgen behov for at gennemføre en indvendig renovering af 103 lejligheder. Renoveringsbehovet omfatter køkkener, badeværelser, udskiftning af vand-, varme og ventilationsinstallationer samt malerarbejder.

Beboernes unikke valg synliggøres

RUM vinder totalrådgivningen og går til opgaven med fokus på at sikre en god oplevelse for afdelingen via størst mulig beboerindflydelse igennem hele processen.

Beboerindflydelsen baseres dels på et beboervalgt byggeudvalg, der forankrer ejerskabet til renoveringen på beboerniveau og dels på en række orienterings- og evalueringsmøder for alle beboere. Herunder udarbejdes i skitseringsfasen særskilte skitsetegninger af samtlige 103 køkkener og badeværelser suppleret af showroom, så beboerne kan se, hvorledes deres unikke valg bliver omsat.

Komplekst beboerhensyn

I udførelsesfasen gives beboerne endvidere mulighed for at vælge mellem genhusning eller at blive i eget hjem – et komplekst beboerhensyn. RUM varetager desuden den følsomme håndtering af 30 råderetssager, som nu skal medtages og bearbejdes i den overordnede renovering for at sikre teknisk ensartethed i afdelingens boligudbud.

Renoveringsprocessen løfter afdelingens boliger som et direkte resultat af beboernes personlige engagement til glæde for både nuværende- og kommende lejere.

Renoveringsprocessen løfter afdelingens boliger som et direkte resultat af beboernes personlige engagement til glæde for både nuværende- og kommende lejere.