Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Møllevangen

Helhedsplan og renovering af 191 boliger
Friborg & Lassen, nu RUM, har i et tæt og frugtbart samarbejde med beboerne og DAB udarbejdet helhedsplanen for Møllevangen, som skal tilbyde beboerne en større variation af boligtyper og boligstørrelser. Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden og rummer både bevaring og omdisponering af boligerne samt opgradering af udearealerne.

Fremtidssikring og tilgængelighedsboliger

Projektet omfatter ombygning af boliger til nyrenoverede tilgængelighedsboliger, ombygning af butikslejemål til nyetablerede tilgængelighedsboliger, lejlighedssammenlægning af mindre boliger til nyrenoverede større familie og deleboliger samt opgradering af fælleslokale. Tilgængelighedsboligerne får adgang via ramper på havesiden samt store badeværelser og køkkener, hvor det er muligt at komme rundt i kørestol.

En miljømæssig mere bæredygtig bebyggelse

Møllevangen bliver miljømæssigt en mere bæredygtig bebyggelse med en højere isoleringsevne, færre kuldebroer og et forbedret indeklima. Der foretages udskiftning af vinduer og udvendige døre, istandsættelse af facader, renovering af baderum, fornyelse af nedslidte tegltage, fornyelse af vand- og afløbsinstallationer samt kloakker, etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding samt miljøforbedringer af udearealer (herunder LAR-løsninger). Byggeriet opfylder krav om bæredygtighed og lavenergi jf, BR18.

Hensynet til fremtidig vedligeholdelse

For at skabe en sammenhæng ml. byggeri og vedligehold er der udført en totaløkonomisk beregning af bygningsdelene. Tilgangen til projektet har i store træk været: udbedring af byggeskader, reducering af energiforbruget, etablering af forsvarlige, rentable og velovervejede løsninger i høj kvalitet, etablering af lyse og venlige boliger med et godt indeklima samt etablering af gode og sunde boliger – året rundt.

Beboerhåndtering og genhusning

Beboerne er løbende blevet orienteret om byggeriet gennem orienteringsmøder inden byggestart samt løbende nyhedsbreve. Det har været muligt i et vist omfang at træffe individuelle valg af farver på f.eks. bordplader og fliser.

Genhusning af beboerne foregår dels internt i bebyggelsen og dels via midlertidigt opstillede beboelsespavillioner.