Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

MULTIVAC

Nyt domicil til automatiserings- og emballeringsproducent
MULTIVAC A/S er vokset ud af de nuværende rammer og får nu et nyt og fremtidssikret domicil. Som en del af domicilet opføres et nyskabende applikationscenter bestående af et komplet produktionsbageri, “foodprocesslab” samt pakkeri, hvor fødevareinnovation og bæredygtige pakkeløsninger samles under et tag.
Det nordiske innovationscenter bliver dels udviklingslaboratorium for potentielle kunder og dels event-, messe- og læringscenter for lokale kræfter inden for fødevareinnovation.

Værdiskabelse med integreret samarbejdsmodel
Processen blev indledt med en grundig analyse, hvor RUM afdækkede, at det eksisterende hovedsæde ikke kunne optimeres og udvides tilstrækkelig for at understøtte MULTIVAC A/S’ vækststrategi. Analysen førte til beslutningen om at bygge nyt domicil, som efterfølgende er tegnet RUM og projekteret i et tæt og integreret samarbejde med Cj Group. Partneringskonstruktionen har skabt stor værdi for bygherre i form af bedre kvalitet og lavere omkostninger.

Optimalt flow og god gæsteoplevelse i fremtidssikrede rammer
Et af de styrende designparametre i processen har været at skabe et åbent og transparent hus. Både i udtryk, men også på tværs af alle funktioner. Bygningens primære funktioner består af administration, lager- og værkstedsfaciliteter samt et tredelt applikationcenter til maskinopstillinger og testproduktioner. Derudover foyer, kantine og et gårdrum. Funktionerne er bygget op omkring det åbne gårdrum i midten af bygningskomplekset. Placeringen af funktionerne bidrager både til at sikre et optimalt flow og en god gæsteoplevelse, hvor det er nemt at orientere sig. Samtidig er funktionerne placeret omhyggeligt på grunden for at sikre muligheden for yderligere udvidelser af funktionerne.

Skandinavisk design med fokus på transparens
Bygningen fremstår som en arkitektonisk, funktionel og fremtidssikret helhed i to etager med et moderne, skandinavisk præg. Det ydre udtryk er varieret og transparent og fortæller visuelt historien om en moderne, åben og fleksibel arbejdsplads med masser af dagslys og udsigt til det omkringliggende landskab.

Indenfor underbygges historien med den rummelige foyer, der fungerer som naturligt og uformelt mødested for bygningens forskellige brugere. Vinduer fra gulv til loft får ude- og indearealer til at smelte naturligt sammen og trækker dagslys ind i bygningen. De træbeklædte indervægge bidrager ligeledes til et moderne, skandinavisk udtryk.

Grøn oase giver mulighed for mentalt pusterum
Det grønne gårdrum i midten af bygningen ligger i læ fra vind og støj og inviterer derfor til ophold det meste af året. Med sin geometriske form henter rummet inspiration fra nordisk minimalisme og byder gæster og ansatte velkommen med en naturlig grøn atmosfære med bede, stier, siddepladser og et orangeri beregnet til uformelle møder.

Funktionsbaseret kontorpladsindretning
Administrationsfunktionen disponeres med semiåbne kontorer og fælles arealer med faciliteter, som understøtter videndeling og fladt hieraki. Kontorpladserne indrettes efter grundprincipperne for Activity Based Working med åbne teams zoner med plads til 10-12 personer placeret omkring fælles faciliteter som møderum, fokuszoner og supplerende funktionsrum. Den funktionsbaserede indretning bidrager samtidig til at reducere forbruget af kvadratmeter yderligere i bygningskompleksets kompakte bygningskrop.