Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Munkebjergparken

Renovering af 116 boliger
Munkebjergparken fremstår med 18 letrenoverede boliger, 96 totalrenoverede boliger samt opdaterede grønne områder. Det fysiske løft af afdelingen – indendørs såvel som udendørs har været med til at samle og styrke fællesskabet.

Større boliger, tilgængelighed og attraktive udeområder

Alle boliger i stueetagen er omdannet til tilgængelighedsboliger, som gør det muligt for beboere med rollator eller i kørestol at bevæge sig frit ud og ind. Flere boliger er sammenlagt til større boliger. Alle boliger er moderniseret med nye køkkener og bad. Der er etableret attraktive udeområder for børn og familier.

I forbindelse med fuldførelsen af helhedsplanen for Munkebjergparken har CIVICA lave en video der fortæller historien om projektet fra start til slut. Se den ved at klikke på billedet øverst.

Robuste materialer med lang levetid og et stilrent udtryk

Efter renoveringen fremstår fire blokke som nye i stilren skiferbeklædning – valgt for sine bæredygtige egenskaber som naturmateriale, robusthed og lavt vedligehold. De resterende blokke har bevaret sin facade beklædning i tegl, men fået ny tagbeklædning i tagpap, som giver et enkelt udtryk og sikrer lang levetid.

Fokus på energioptimering

Der har i renoveringsarbejdet været fokus på energioptimering af bebyggelsen, med nye installationer for vand, varme og ventilation. Eksisterende varmeanlæg er blevet udskiftet med et nyt og alle boliger har fået nye vinduer. Fire blokke er blevet efterisoleret med en højisoleret klimaskærm og terrændækket er udskiftet så det lever op til nutidens standarder for varmetab.

Genhusning med højt informationsniveau

I forbindelse med renoveringen er beboerne blevet genhuset. RUM har i den forbindelse bistået Civica med design og opsætning af projekthjemmeside, som har sikret beboerne fuld information om byggeriet på en nem og tilgængelig måde.

Det fysiske løft af afdelingen – indendørs såvel som udendørs, har været med til at samle og styrke fællesskabet.