Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Musikcentralen Grindsted

Et kultur- og ungested for Grindsted og omegn
Projektets overordnede vision er at skabe et kultur- og ungested for Grindsted og omegn, som favner både den formelle og den uformelle fritid, i et -skole og et kultur-ben. Målet er dels at opgradere musikfaciliteterne til rammer der appellerer til aktivitet og ophold i mellemrummene, dels at skabe et koncertsted i Grindsted og dels at gøre plads til værkstedsfunktioner, der kan indtages af flere ”værter”.

Sharing som agenda for inddragelse af aktører

Med “sharing” som agenda er en stor palet af ønsker og aktører bragt ind i en fælles ramme omkring det ny ”Musikcentralen Grindsted”. En ramme der skal rumme den formelle fritid herunder ungdoms- og kulturskolens tilbud og foreningsaktiviteter, den uformelle fritid i form af et miljø for, med og af de unge, et kulturhus og undervisningsrammer for skolen.

Musikcentralen favner flere formål og bliver mere multifunktionelt

Billund Kommune har længe ønsket at forbedre undervisningsfaciliteter for Kulturskolens Musikskole og Lynghedeskolens afd. Søndre. Faciliteterne er i dag placeret på den gamle varmecentral ved Magion. Lokalerne er i dårlig stand og lever hverken op til et godt arbejdsmiljø eller optimale multifunktionelle faciliteter som et samlingssted for unge.

RUM har rådgivet Billund Kommune i processen med præprogrammering, byggeprogram, dispositionsforslag og udbud af om- og tilbygningen af Musikcentralen. Den yderste fløj med musiklokaler rives ned mens salen bibeholdes. Der opføres en ny musik- og ungecentral i to plan, som fungerer som et koblingsled, der binder de nye arealer sammen og danner en ny fælles indgang til Musikcentralen. Den fælles indgang kobler sig på Musikcentralens tre hovedfunktioner: Koncertsalen, musik- og ungeafdelingen og værkstedszonen.