Musikskole og café i Rødovre

Nyt kulturelt knudepunkt for byens borgere
Rødovre Kommune ønsker at opføre en ny musikskole og ny café i tilknytning til byens kulturhus Viften. Med sin placering bag Arne Jacobsens fredede rådhus og bibliotek bliver byggeriet et centralt omdrejningspunkt for byens kulturliv. Et attaktivt samlingssted for mennesker i alle aldre.

Nye tider – nye toner

Den nye musikskole skal erstatte Rødovre Musikskole, der har til huse i et gammelt ismejeri fra 1925. Skolens lærere og 500 elever mangler tidssvarende rammer og moderne faciliteter til at udfolde musikken. Den nye musikskole er derfor sød musik i deres ører. Skolen får en multisal på 250 m² med plads til 250 personer samt undervisningsrum, foyer, lærerrum og depoter. Skolens foyerområde knyttes direkte sammen med Viftens foyer. Skolen får et imødekommende og åbent udtryk med store glaspartier, så man udefra kan følge med i aktiviteterne i huset.

Café i takt med byens puls

Projektet indeholder også en ny café med plads til 110 gæster. Caféen opføres i forlængelse af Viften mod rådhuspladen. Med sin runde form bliver den et markant og karakterfuldt byggeri i byrummet. Et trækplaster, der skal være med til at understøtte kulturlivet og skabe mere liv i byen – dag og aften.

Kultur som katalysator for liv

Med sine mange faciliteter og tilbud er takten slåen an til, at det nye kulturbyggeri bliver en katalysator for livet i byen. Et sted, hvor børn og voksne samles om kulturen, musikken og det sociale samvær.

Byggeriet er tegnet af NOBEL arkitekter. RUM yder arkitektrådgivning fra projekteringsfasen til færdigt byggeri.

Visualisering: VISMO for Rødovre Kommune