Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Rødovre Musikskole og café

Nyt kulturelt knudepunkt for byens borgere
Rødovre Kommune har opført en ny musikskole og ny café i tilknytning til byens kulturhus Viften. Med sin placering bag Arne Jacobsens fredede rådhus og bibliotek er byggeriet et centralt omdrejningspunkt for byens kulturliv. Et attaktivt samlingssted for mennesker i alle aldre.

Nye tider – nye toner

Rødovre Musikskole havde til huse i et gammelt ismejeri fra 1925, og skolens lærere og 500 elever manglede tidssvarende rammer og moderne faciliteter til at udfolde musikken. Den nye musikskole er derfor sød musik i deres ører.

Den nye musikskole indeholder en række øve- og undervisningsrum, foyer, kontorer, lærerværelse, depoter og to koncertsale til hhv. akustisk og forstærket musik. Musikskolens foyerområde er knyttet direkte sammen med Viftens foyer. Skolen har et imødekommende og åbent udtryk med store glaspartier, så man udefra kan følge med i aktiviteterne i huset.

Café i takt med byens puls

Projektet indeholder også en ny café med plads til 110 gæster. Cafébygningen rummer desuden produktionskøkken, personalefaciliteter, depoter og afffaldsrum. Caféen er opført i forlængelse af Viften mod Rådhuspladsen, og og på det sydvendte areal foran indgangen etableres en attraktiv udeservering. Med sin runde form er den et markant og karakterfuldt byggeri i byrummet. Et trækplaster, der skal være med til at understøtte kulturlivet og skabe mere liv i byen – dag og aften.

Kultur som katalysator for liv

Med sine mange faciliteter og tilbud er takten slåen an til, at det nye kulturbyggeri bliver en katalysator for livet i byen. Et sted, hvor børn og voksne samles om kulturen, musikken og det sociale samvær.

Byggeriet er tegnet af NOBEL arkitekter. RUM yder arkitektrådgivning fra projekteringsfasen til færdigt byggeri.