Musikskole og café i Rødovre

Nyt kulturelt knudepunkt for byens borgere
Rødovre Kommune opfører en ny musikskole og ny café i tilknytning til byens kulturhus Viften. Med sin placering bag Arne Jacobsens fredede rådhus og bibliotek bliver byggeriet et centralt omdrejningspunkt for byens kulturliv. Et attaktivt samlingssted for mennesker i alle aldre.

Nye tider – nye toner

Rødovre Musikskole har til huse i et gammelt ismejeri fra 1925, og skolens lærere og 500 elever mangler tidssvarende rammer og moderne faciliteter til at udfolde musikken. Den nye musikskole er derfor sød musik i deres ører.

Den nye musikskole indeholder en multisal på 250 m², hvor der er plads til 250 personer og optræden for publikum, samt øve- og undervisningsrum, foyer, lærerrum og depoter. Musikskolens foyerområde knyttes direkte sammen med Viftens foyer. Skolen har et imødekommende og åbent udtryk med store glaspartier, så man udefra kan følge med i aktiviteterne i huset.

Café i takt med byens puls

Projektet indeholder også en ny café med plads til 110 gæster. Caféen opføres i forlængelse af Viften mod rådhuspladen. Med sin runde form bliver den et markant og karakterfuldt byggeri i byrummet. Et trækplaster, der skal være med til at understøtte kulturlivet og skabe mere liv i byen – dag og aften.

Kultur som katalysator for liv

Med sine mange faciliteter og tilbud er takten slåen an til, at det nye kulturbyggeri bliver en katalysator for livet i byen. Et sted, hvor børn og voksne samles om kulturen, musikken og det sociale samvær.

Byggeriet er tegnet af NOBEL arkitekter. RUM yder arkitektrådgivning fra projekteringsfasen til færdigt byggeri.

Visualisering: VISMO for Rødovre Kommune