Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Nic. Christiansen Gruppen

Nyt domicil til nordisk bilkoncern
Bilimportøren Nic. Christiansen Gruppen får et nyt femetagers domicil på 9.950 m² med moderne kontor- og uddannelsesfaciliteter, et lyst atrium og stort showroom. Byggeriet, der er tegnet af RUM og opføres af Kjær & Trillingsgaard, skal DGNB certificeres til Guld.

Familieejet nordisk koncern

Den familieejede bilkoncern Nic. Christiansen Gruppen, der har eksisteret siden 1967, er en af Koldings største virksomheder. Firmaet importerer bilmærkerne Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar og driver desuden tre bilkæder samt et leasing- og finansieringsselskab i Nordeuropa. Hovedkontoret på Sjællandsvej i Kolding er blevet for trangt og rives ned for at give plads til et nyt domicil.

Inspirerende, åbent og dynamisk hovedsæde

RUM har tegnet et topmoderne og fremtidssikret domicil til virksomhedens godt 200 medarbejdere – med varierede kontorarbejdspladser, moderne møderum, et akademi til undervisning af mekanikere og forhandlere samt et stort showroom til udstilling af biler og ny teknologi.

I udviklingen og indretningen af det nye domicil har fokus været at skabe et inspirerende, åbent og dynamisk hus – med rum til både fordybelse og samarbejde og med en variation af fleksible mødelokaler og uformelle mødesteder.

Husets hjerte er et lyst og åbent atrium, der skaber synlighed mellem etagerne, og hvor en stor amfi-siddetrappe bliver et samlingspunkt for medarbejdere og kunder. I stueetagen er der reception, showroom, auditorium, undervisningsfaciliteter, mødelokaler og tv-studie. Disse udadvendte funktioner og markante synlighed bliver kernen i huset.

Arkitektonisk bånd mellem nyt og gammelt

Arkitekturen i det nye domicil er inspireret af virksomhedens gamle hovedsæde, som blev opført i 1950’erne. Re­ferencen ses bl.a. i udformningen af de nye vinduespartier og bygningen, der vil rejse sig som et ikonisk hvidt tårn på grunden.

Også rent fysisk videreføres historien. Ud fra en bæredygtighedstanke og et ønske om at reducere den nye bygnings CO₂-af­tryk genanvendes knust beton fra det gamle hus til et smukt støbt terrazzogulv i hele stueetagen.

Brugerinvolvering med fokus virksomhedens DNA

Nic. Christiansen Gruppens ejere, koncernledelse og medarbejdere har deltaget aktivt i udviklingen af projektet og givet input til brugen af huset og ønsker til udformningen af det nye domicil. Der har fra alle sider været et stort ønske om at bevare og synliggøre den helt særlige DNA og det fællesskab, der præger den familieejede virksomhed – og samtidigt få topmoderne faciliteter og rammer, der matcher udviklingen fra lokal virksomhed til nordisk koncern.

Nic. Christiansen Gruppen og ejerfamilien har været meget tilfredse med samarbejdet med RUM, fortæller medejer Camilla Avlbjerg Christiansen.

”RUM har lyttet til vores ønsker og organisationens behov og er kommet frem til et resultat, som vi både er tilfredse med og stolte af. Det har været familiens ønske at trække referencer til det nuværende byggeri, der jo danner rammen for vores 55 år gamle virksomhed. Og det er lykkedes. I det nye byggeri får organisationen de rammer, som længe er efterspurgt.

Vi forventer, at indretningen vil muliggøre mere samarbejde på tværs af organisationen. I hjertet af bygningen har RUM tegnet et stort atrium, hvilket skal give indtryk af nærhed mellem afdelingerne og medarbejderne,” siger Camilla Avlbjerg Christensen, der glæder sig til at kunne tage det nye domicil i brug.

Fokus på bæredygtighed og grøn mobilitet

Byggeriet skal DGNB-certificeres til minimum Guld, og ønsket om at opføre et så bæredygtigt byggeri som muligt inden for den økonomiske ramme er helt i tråd med Nic. Christiansen Gruppens ånd og ambition om at bane vejen for fremtidens langt mere bæredygtige transport og mobilitet. En af virksomhedens helt store salgsvarer er elbiler, og forventningen er, at også flertallet af virksomhedens medarbejdere vil komme til at køre i elbiler. Der etableres derfor 30 ladestandere på de nye parkeringsområder.