Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ny agroskole

Fyrtårn for landbrug, innovation og fællesskab
Herningsholm Erhvervsskole- og Gymnasier opfører en ny agroskole. Skolen bliver et fyrtårn for landbrug, innovation og fællesskab og opføres med et meget lavt CO2-aftryk.

En del af et stort og inkluderende campusområde
Herningsholm Erhvervsskole- og Gymnasier samler landbrugsuddannelserne under ét tag i en nyopført bygning på skolens øvrige campusområde på Lillelundvej i Herning. Den nye agroskole bliver dermed en del af i et stort og inkluderende uddannelsesmiljø, hvor elever og lærlinge kan mødes på tværs af baggrund og uddannelsesretning.

Vundet i totalentreprise
LPH Byg vandt i samarbejde med RUM og VITA Ingeniører totalentreprisekonkurrencen om opførelsen af den nye agroskole. RUM har efterfølgende bearbejdet dispositionsforslaget og sammen med det øvrige team gjort projektet bygbart, så ambitionerne om et topmoderne undervisningsmiljø kan blive indfriet.

Træ sikrer lavt klimaaftryk
Herningsholm Erhvervsskole- og Gymnasier er også ambitiøse i forhold til at opnå et byggeri med lavt klimaaftryk og sigter således efter et aftryk på bare 7 kg CO2-ækvivalenter/m²/år. Det ambitiøse mål stiller store krav til materialer til bl.a. konstruktioner og overflader, hvorfor skolen fx vil blive opført med synlige limtræskonstruktioner, trækassetter og træfacader.

Fælleskabsunderstøttende rammer
Agroskolen bliver også et åbent og fællesskabsunderstøttende samlingssted for det omgivende lokalsamfund, hvor der, uden for undervisningstidsrummet, også kan foregå andre aktiviteter som fx fællesspisning, foredrag, kurser og foreningsarrangementer.