Frederiksberg Skole

Fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet
Konceptet for den nye skole er en syntese mellem energimæssige, pædagogiske og tekniske analyser. Størstedelen af den oprindelige klyngeskole skulle nedrives pga. PCB-forurening. Gennem en integreret designproces og skitserende programmering er udviklet en optimeret, fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet

Brugerinvolvering, borgerinformation og implementeringsdage

Projektets udvikling hviler på en bredt forankret brugerinvolveringsproces. Under byggeriets udførelse er gennemført et kunstforløb med samtlige elever, hvilket kommer til udtryk i byggeriets bærende udsmykning.

Bidrag til lokalsamfundet

Frederiksberg Skole er udviklet med fokus på skolen som lokalt kulturcenter og ønsket om en udstrakt brug af skolens faciliteter i samspil med eksisterende idrætshal. Byggeriet er derfor disponeret med en nøje strategi for, hvordan åbenhed for offentligheden, multianvendelighed og fysisk organisering spiller optimalt sammen.

Rune Fjord Studio har lavet inventar og skabt et stort kunstværk sammen med eleverne til Frederiksberg Ny Skole i Sorø, der er tegnet af RUM. Inventaret består bl.a. af den ikoniske blå boks, der er lydtæt, samt læsehuller, podielandskaber og aktivitetsstænger, der opfordrer til aktiv læring og leg. Kunstværket er udviklet i en co-creation proces med eleverne, der er forløbet over et halvt år og støttet af Huskunstnerordningen.

Fra nicher til auditorier – variation i læringsmiljøer

Skolen rummer en stor variation i læringsmiljøer, som tilgodeser både individuelt arbejde, vekslende læringsstile, holddannelser og fælles arrangementer i auditorium, læringscenter og multisal. Samspillet ml. krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling.

Samspillet mellem krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling.

Uderum med forskellig anvendelse

Visionen var at udvikle uderum der er spændende og inspirerende og som indbyder til forskellig anvendelse henover døgnet, ugen og året. Uderummet er inddelt i flere zoner med hver deres karakter: ’Den urbane gård’, ’Sciencestrædet’ og ’Haverne’. Uderummet omkring Frederiksberg skole indrettes med mange ankomstrum, således at skolens areal naturligt forbindes til de eksisterende stier og de omgivende kvarterer.

En grundlæggende bæredygtighedsstrategi

Projektet er udviklet ud fra en grundlæggende bæredygtighedsstrategi, som håndterer krævende miljøforhold og målrettet er programmeret sådan at hver m2 anvendes optimalt – både i skoletiden og som tilbud til lokalsamfundets fritidsbrugere. Endeligt er projektet udviklet i gennem et tæt og involverende samarbejde.

En integreret designproces med fokus på lavenergi førte til en markant facadeløsning.