Ny Frederiksberg skole

Fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet
Konceptet for den nye skole er en syntese mellem energimæssige, pædagogiske og tekniske analyser. Gennem skitserende program-mering er udviklet en optimeret, fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet, som kan samle både by og landskab. Designet er en helstøbt figur i to etager, med naturlig opdeling i afdelinger forankret i en kraftfuld midte, der skaber en dynamisk, åben skole.

Ny kompakt skole til erstatning for et stort PCB-ramt anlæg

Kommunalbestyrelsen i Sorø besluttede i 2012 at nedrive den oprindelige Frederiksberg Skole, som var opført i 70´erne og som man konstaterede var hård angrebet af PCB. Det blev samtidig forudsat, at en ny kompakt skole ville kunne optimere arealudnyttelsen.

En skole kan bidrage med mere end undervisning til sit lokalsamfund

Ny Frederiksberg Skole er udviklet med fokus på skolen som lokalt kulturcenter og ønsket om en udstrakt brug af skolens faciliteter i samspil med eksisterende idrætshal. Byggeriet er derfor disponeret med en nøje strategi for hvordan åbenhed for offentligheden, multianvendelighed og fysisk organisering spiller optimalt sammen.

Rune Fjord Studio har lavet inventar og skabt et stort kunstværk sammen med eleverne til Frederiksberg Ny Skole i Sorø, der er tegnet af RUM. Inventaret består bl.a. af den ikoniske blå boks, der er lydtæt, samt læsehuller, podielandskaber og aktivitetsstænger, der opfordrer til aktiv læring og leg. Kunstværket er udviklet i en co-creation proces med eleverne, der er forløbet over et halvt år og støttet af Huskunstnerordningen.

Fra nicher til auditorier – variation i læringsmiljøer

Skolen rummer en stor variation i læringsmiljøer, som tilgodeser både individuelt arbejde, vekslende læringsstile, holddannelser og fælles arrangementer i auditorium, læringscenter og multisal. Samspillet ml. krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling.

Samspillet mellem krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling.

Stor brugerinvolvering og højt informationsniveau

Projektets udvikling hviler på en bredt forankret brugerinvolveringsproces, der har omfattet stormøder, workshops og ekskursioner samt et forløb af inspirationsdage, der følges op gennem byggeperioden.

Uderum med forskelligartet anvendelse

Visionen er at udvikle uderum der er spændende og inspirerende og som indbyder til forskelligartet anvendelse henover døgnet, ugen og året. Uderummet er inddelt i flere zoner med hver deres karakter: ’Den urbane gård’, ’Sciencestrædet’ og ’Haverne’. Uderummet omkring Frederiksberg skole indrettes med mange ankomstrum, således at skolens areal naturligt forbindes til de eksisterende stier og de omgivende kvarterer.

En integreret designproces med fokus på lavenergi førte til en markant facadeløsning.