Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ny Hyllehøj

Fællesskab, tryghed, bæredygtighed og bevægelse
RUM er totalrådgiver på opførelsen af en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart. Ny Hyllehøj får plads til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Ambitionen er en attraktiv daginstitution med markante mål for bæredygtighed, der kan inspirere både i og udenfor kommunegrænsen – også i fremtiden.

Visionært grundlag og involverende proces

Projektet bygger på et visions- og idéoplæg baseret på en række workshops og dialoger med repræsentanter fra Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, flere forvaltninger, ledere, medarbejdere og forældre fra dagtilbud i kommunen og Hyllehøjskolen. Væsentlige temaer i udviklingen af den nye daginstitution er: Verdensborger, Bæredygtighed, Bevægelse, Attraktiv. Desuden er den nyeste forskning inden for institutionsbyggeri, pædagogik og didaktik inddraget i arbejdet.

RUM tager bolden op og inddrager brugerne i den fortsatte proces.

Centrale designparametre

Udformningen af Ny Hyllehøj tager udgangspunkt i fire designparametre: Fællesskaber på tværs, der bl.a. indebærer at skabe muligheder og rum, der kan styrke samarbejdet med den nærtliggende Hyllehøjskolen, Tryg ankomst, Didaktiserede uderum og Rum i terræn, hvor der i indretningen og disponeringen tages højde for grundens skrånende terræn, der rummer mange kvaliteter for leg og læring.

Moderne daginstitution til 112 børn

Ny Hyllehøj daginstitution indeholde en vuggestueafdeling med plads til 24 børn og en børnehaveafdeling med plads til 88 børn. Byggeriet indeholder legestuer, legenicher, lege- og læringslaboratorier, toilet og puslerum, liggehal, garderobe, depot/vaskerum, spiseområde, pædagogisk køkken og produktionskøkken, administration og desuden udearealer.

Administrationens nærhed til Hyllehøjskolen giver mulighed for videndeling og
samarbejde på tværs af daginstitution og skole.

Høje ambitioner om bæredygtighed

Middelfart Kommune er en klimakommune og har en målsætning om at arbejde ambitiøst med bæredygtighed. Ny Hyllehøj indgår som en af Realdanias cases i afprøvning af den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der medtager livscyklusvurderinger af den samlede bygning, skærpede krav til dokumentation af miljøpåvirkning fra byggepladser og håndtering af uønskede stoffer på EU’s kandidatliste. Bæredygtighed vægtes således højt, hvilket også afspejler sig i materialevalget.

Der anvendes tidløse, robuste og naturlige materialer, som tilfører varme og liv til bygningen og patinerer smukt. Indvendige overflader fremstår lyse med indslag af træ.

Sanselige, varierede uderum og læringslandskaber

Ny Hyllehøjs udendørs opholds- og legearealer skal appellere til alle barnets sanser, fantasien, virkelysten og behov for at udforske og være aktivt. Børnene kan gå på opdagelse i forskellige aktivitetszoner, der er med til at danne bæredygtige fællesskaber, nærvær og fordybelse. Som led i at skabe en bæredygtig institution rummer udearealerne en høj biodiversitet med et utal af træer og plantearter, der tiltrækker insekter, fugle og mindre pattedyr.