Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Nybogade 8/Snaregade 5

Gennemgribende istandsættelse af gårdfacader
De to fredede ejendomme fra 1700-tallet på Nybogade 8 og Snaregade 5 vidner om en tid i dansk arkitektur, hvor gode byggetraditioner og holdbare materialer var i fokus. RUM har stået i spidsen for en gennemgribende istandsættelse af gårdfacaderne, der er nænsomt gennemført med stor respekt for det oprindelige håndværk.

Egentlig skulle det bare have været en almindelig istandsættelse af gårdfacaderne på de to fredede ejendomme på Nybogade 8 og Snaregade 5, som er en ejerforening. Men det viste sig, at facaderne ud mod gårdrummet i de knapt 300 år gamle bygninger var i så dårlig stand, at en gennemgribende istandsættelse var nødvendig. Istandsættelsen, der blandt andet omfatter 56 vinduer, 4 døre, bindingsværk og tavl, er gennemført med traditionelle håndværksmetoder og oprindelige materialer. Projektet er gennemført med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Som arkitektrådgiver varetog vi udarbejdelse af tilstandsrapport, udbudsprojekt og udbud i hovedentreprise, vi deltog i byggemøder, styrede økonomien og varetog al myndighedsdialog, herunder udarbejdelse af ansøgninger og afrapporteringer til Slots- og Kulturstyrelsen. Det fine istandsættelsesarbejde er udført af Kjell Pedersen Entreprise.