Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Nyt Holbæk Plejecenter

Hjemlighed, godt indeklima og sunde materialer
Lejerbo og Holbæk Kommune opfører nyt plejecenter med stort fokus på sunde materialer og godt indeklima. Udover at skabe hjemlige og trygge rammer, der støtter op om en selvstændig tilværelse for beboerne, skal pleje- og dagcentret danne ramme om en moderne og attraktiv arbejdsplads og sikre stærk forankring i lokalsamfundet.

Helende arkitektur
Designet af det nye plejecenter tager udgangspunkt i teorien om helende arkitektur med mennesket i centrum. En betydelig del af målgruppen er demensramte, og derfor er der sat fokus på ro og tryghed i flest mulige dimensioner – lige fra den store skala, byggeriets disponering til indretning, wayfinding og valg af materialer.

Plejecentret udformes som tre fritlæggende L-formede huse i to etager med én boenhed på hver etage. I tæt tilknytning til plejecentret opføres desuden et dagcenter som en selvstændig etplansbygning. Denne placeres ved ankomstarealet. Hver boenhed består af 13-14 boliger med fælles opholds- og spisestuer og tilhørende serviceareal. Tanken bag disponeringen er at skabe rammer til mindre fællesskaber, som bidrager til følelsen af hjemlighed og tilhørsforhold.

Demensvenlig indretning, gode dagslysforhold og godt indeklima
Boenhederne indrettes som leve-bomiljøer, hvor de danner ramme om et trygt og hjemligt dagligliv med mulighed for at deltage i hverdagens gøremål. Især er der lagt stor vægt på at opnå gode dagslysforhold og godt indeklima, ligesom boenhederne indrettes med fokus på demensvenlig wayfinding, farvesætning og fremhævelse af rummelige kvaliteter.

Interiøret fremstår lyst og enkelt, stemningen er nordisk og hjemlig og giver en rolig atmosfære og – på strategiske steder – er der valgt materialer af en kvalitet og en stoflighed, der føles rar at røre ved. Øvrige indvendige materialer er i høj grad sunde, slidstærke, vedligeholdelsesfrie, antistatiske og rengøringsvenlige.

Varieret og imødekommende ydre udtryk
Plejecentrets formsprog fremstår enkelt, men i kombination med detaljer og materialer opnås en stærk arkitektonisk identitet. Skalaen nedbrydes ved fremspring i facaderne, så plejecentret fremstår venligt og imødekommende. Boligernes karnapper skaber nicher i udearealerne og deler facaden op i relaterbare og genkendelige enheder. Enhederne skaber samtidig et relief, som sikrer variation i de ellers enkle former. Sadeltage sikrer effektiv afvanding af tagene, og udhænget mellem karnapperne fungerer som fast solafskærmning.

Alle facader beklædes med træ, hvilket bidrager til det imødekommende udtryk.
I det hele taget er der valgt materialer af høj æstetisk kvalitet og robusthed – tilpasset stedets landskabelige karakter og den lokale kontekst. Materialerne, der alle har en naturlig indlejret robusthed, er bevidst sammensat, så de i deres naturlige tilstand supplerer hinanden flot, også over tid, hvor materialerne vil patinere smukt.

Optimering og kvalificering af udbudsmateriale
Opførelsen af plejecentret tager udgangspunkt i et forslag udarbejdet af H+TNT A/S. RUM har på baggrund af udbudsmaterialet både optimeret projektet, så det er bygbart og lever op til bygningsreglementet og arbejdsmiljøkravene, og kvalificeret og konkretiseret projektets materialer.

DGNB Guld og Hjerte
Med en helhedsbaseret tilgang til bæredygtighed er RUM DGNB-auditor på projektet. Tilgangen sikrer balancen mellem miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af bæredygtighed. Byggeriet forventes at blive certificeret til DGNB Guld, og idet der i projektet samtidig er lagt særligt vægt på indeklima, sundhed og velvære, forventes byggeriet også at opnå DGNB Hjerte-certificering. Byggeriets CO₂-aftryk forventes at ligge på 8,49 kgCO₂-ækv./m²/år.