Østerled

Varierede boligtyper med fokus på individuelle behov
Horsens Sociale Boligselskab ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 3, Østerled i Horsens. Visionen er 102 moderne boliger, der understøtter en bred palet af nuværende- og kommende beboere. Projektet er vundet af RUM i totalrådgivning i samarbejde med Rambøll.

En bred palet af boligtyper

De eksisterende boligblokke er indrettet med et snævert udbud af boligtyper. I den fremtidige plan er der lagt vægt på, at bebyggelsen kan tilbyde flere forskellige boligtyper. Dermed sikres bebyggelsen også en varieret beboersammensætning.

I designet af de fremtidige udearealer er lagt vægt på at binde bebyggelsen sammen. En øst-vestgående forbindelse med pladser og legeområder kobler området, bebyggelsen og beboerne sammen.

Energirenovering og tilgængelighed

Alle lejligheder får nye altaner mod syd og vest, og facaderne renoveres med fokus på optimering af energiforbruget. Fire af blokkene renoveres og ombygges for at sikre fuldt tilgængelige boliger med nye elevatorer. De resterende blokke ombygges til tidssvarende familieboliger.

Udearealer binder bebyggelsen sammen

I designet af de fremtidige udearealer er lagt vægt på at binde bebyggelsen sammen. En øst-vestgående forbindelse med pladser og legeområder kobler området, bebyggelsen og beboerne sammen.

Fælleshuset som bebyggelsens hjerte

Et nyt fælleshuset placeres ved det store samlende torv i bebyggelsen og udgør derved bebyggelsens hjerte og samlingspunkt for fællesskabet i afdelingen.

Et nyt fælleshuset udgør bebyggelsens hjerte og samlingspunkt for fællesskabet i afdelingen.