Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Østerled

Varierede boligtyper med fokus på individuelle behov
RUM har været totalrådgiver på renoveringen af syv blokke i afdeling 3 for Horsens Sociale Boligselskab. Projektet tager afsæt i en helhedsplan udviklet af RUM, som er blevet kvalificeret gennem beboermøder og workshops inden projekteringen. Resultatet er 104 moderne boliger, der understøtter en varieret beboersammensætning.

En bred palet af boligtyper

De eksisterende boligblokke var indrettet med et snævert udbud af boligtyper. I helhedsplanen er der lagt vægt på, at bebyggelsen tilbyder forskellige boligtyper, så der sikres en varieret beboersammensætning. I tagetagen på fire af blokkene er etableret ekstra tagboliger. Bebyggelsen omfatter nu 36 renoverede familieboliger, 48 tilgængelige boliger, 14 renoverede tagboliger og 4 nye tagboliger.

Gennemgående for renoveringen og ombygningen er, at alle lejlighederne har fået nyt køkken og bad samt nye installationer og ventilationsanlæg. Døre og vinduer er udskiftet, og alle lejligheder har fået nye altaner.

Beboerne blev genhuset under renoveringen.

Energirenovering og tilgængelighed

Alle lejligheder har fået nye altaner mod syd og vest, og facaderne er renoveret med fokus på optimering af energiforbruget. Fire af blokkene er renoveret og ombygget for at sikre fuldt tilgængelige boliger med nye elevatorer. De resterende blokke er ombygget til tidssvarende familieboliger. Taget er udskiftet på alle blokke. I tagetagen på fire af blokkene er etableret ekstra tagboliger.

Udearealer binder bebyggelsen sammen

Østerled er placeret på kanten af Horsens midtby og har samtidig god forbindelse til naturskønne områder ved Nørrestrand og Fjorden. Det gør boligerne attraktive for en bred gruppe af både børnefamilier og ældre.

I designet af udearealer blev der lagt vægt på at binde bebyggelsen sammen. En øst-vestgående forbindelse med pladser og legeområder kobler området, bebyggelsen og beboerne sammen. Gennem workshops har beboerne sat deres præg på de fælles arealer med input til alt fra skure, legeplads, nyt fælleshus og fællesområder.

Fælleshuset som bebyggelsens hjerte

Et nyt fælleshus er placeret ved det store samlende torv i bebyggelsen og udgør derved bebyggelsens hjerte og samlingspunkt for fællesskabet i afdelingen.