Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Olof Palmes Allé

300 ungdomsboliger og 50 familieboliger i Aarhus
Når Journalisthøjskolen flytter ud af det ikoniske betonbyggeri i det nordlige Aarhus, skal området transformeres til et nyt og spændende bykvarter. RUM har i team med JFP, Reiulf Ramstad Arkitekter, SWECO og Green Sustainable Landscape vundet konkurrencen om at opføre 350 nye boliger på grunden. Projektet DGNB Guld-certificeres.

Visionært projekt

Projektet opfylder Østjysk Boligs visioner om en attraktiv bebyggelse med gedigne boliger, gode dagslysforhold og fællesfaciliteter, som understøtter og opfordrer til socialt samvær og forskellige fællesskaber. Projektet tager udgangspunkt i lokalplanens intentioner om høj arkitektonisk kvalitet, og den nye boligafdeling bliver en løftestang for udviklingen af området.

”Projektet fremstår som et visionært og meget fint gennemarbejdet projekt”, lyder det fra bedømmelsesudvalget, der i dommerbetænkningen der bl.a. fremhæver byggeriets disponering og fine samspil med omgivelserne

Åben bebyggelse i samspil med omgivelserne

Bebyggelsen åbnes op, så der skabes store, åbne rum imellem husene og et attraktivt ankomst- og opholdsareal. De tre bygningskroppe markerer byggefelternes hjørner og definerer de omkringliggende gaderum. Bygningerne omkranser et stort grønt gårdrum med et forløb af pladser og opholdsmuligheder i et kuperet terræn. Dette giver en variant af karré og parkbebyggelse. Byggeriet er i fint samspil med omgivelserne og i arkitektonisk harmoni med Journalisthøjskolens hovedbygning, der bevares som forsamlingshus med offentlige funktioner og Museum Ovartaci.

Fællesskab på tværs af generationer

De store udearealer giver mange muligheder for varierede fællesskaber for beboere i afdelingen og nærområdet. Visionen er at skabe en moderne boligafdeling med aktiviteter og liv i og mellem husene. Der etableres bl.a. en lille ”landsby” af småhuse med udekøkken, cykelværksted og legehus, der bringer en anden skala ind i området og indbyder til uformelle møder og sociale aktiviteter for beboere i alle aldre. Der er også skabt attraktive fællesområder i forbindelse med vaskeri, motionsrum, studierum og væksthus på tagterrassen.

Lyse boliger med fleksible løsninger

De store, veldisponerede vinduespartier og den gode afstand mellem bygningerne sikrer optimale dagslysforhold. Familieboligerne, der varierer fra 60m² til 115m², har brede, indeliggende altaner mod syd og sydvest, og ungdomsboligerne har indbyggede siddenicher i vinduespartierne med et godt udsyn over bebyggelsen. Ungdomsboligerne er med det valgte konstruktive system disponeret, så de nemt kan omlægges til større lejligheder, hvilket giver stor fleksibilitet og mange indretningsmuligheder. Alle boliger har adgang til tagterrasse.

Varieret landskab med private og offentlige zoner

Det langstrakte grønne gårdrum omkranses af de tre boligblokke og rummer både vild natur, dyrkningspark, urbane elementer samt udeophold for boligerne i stueetagen. Det skrånende terræn imellem ”landsbyens huse” har udearealer af urban karakter, terræntrapper med siddetrin, ramper og liggeskråning. Forskellen på private, semiprivate, halvoffentlige og offentlige zoner defineres nænsomt med brug af forskellige belægninger, overgange, terrænflader og beplantningstyper.

God miljø- og klimaprofil

Der er anvendt robuste materialer i god kvalitet med lang levetid og lav vedligeholdelse, i et arkitektonisk udtryk der afspejler omgivelserne. Facaderne er beklædt med skærmtegl på præfabrikerede trækassetter samt partier med træbeklædning, der giver byggeriet en yderst god miljøprofil og livscyklus, da alle bygningselementer kan skilles ad og genbruges uden upcycling. Projektet DGNB Guld-certificeres.