Osted Skole og Børnehus

Skole, bibliotek og nyt børnehus med DGNB Guld-certificering
RUM er bygherrerådgiver for Lejre Kommune i forbindelse med realiseringen af en ambitiøs og bæredygtig helhedsplan for Osted Skole & Børnehus. Målet er at optimere skolens arealer og skabe pædagogiske og bygningsfysiske synergier mellem skole, SFO, børnehus, læringscenter og folkebibliotek.

Totaløkonomisk strategi

Indledningsvis har RUM afdækket og belyst forskellige strategier for udnyttelse af de eksisterende rammer under hensyntagen til bygningernes tilstand sammenholdt med organisering og placering af skole og børnehus i sammenhæng – set i et totaløkonomisk perspektiv. RUM har planlagt logistikken for renovering og intern genhusning, så skolens fortsatte drift sikres, mens byggeriet udføres etapevis.

Helhedsplan med stor brugerinvolvering

Resultatet er en helhedsplan, hvor man gennem nedrivning, ombygning og nybyggeri forener flere funktioner i et samlet læringsmiljø, Osteds Hjerte. RUM har gennemført en brugerproces, hvor repræsentanter fra skole, børnehus, bibliotek, foreninger og lokalsamfund har været med til at kvalificere byggeprogrammet.

Transformation med DGNB Guld-certifcering

Renoveringen og ombygningen af den eksisterende skole, der kan rumme 280 elever, omfatter nedrivning, lette istandsættelser, vinduesreparationer og nyt tag på en enkelt blok, ombygning til administration og personale samt ombygning af gymnastiksalsbygningen til et Musik og Bevægelseshus.

Der skal designes, projekteres og opføres et nyt Kultur- og Sciencehus samt et nyt integreret børnehus til 110 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn. De nye bygninger DGNB Guld-certificeres. Der anlægges ny parkeringsplads, adgangsveje og udendørs lærings- og opholdsmiljøer