Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Parkeringshus

Med LEGO-klodsen som inspiration
Projektet omhandler nyopførelse af parkeringshus i forbindelse med administrations- og produktionsfaciliteter for en privat virksomhed i Billund.

En attraktiv ankomst

Det er et infrastrukturelt knudepunkt, hvor arbejdsdagen starter og slutter for de fleste medarbejdere. Parkeringsanlægget skal derfor både være effektivt og have en æstetisk kvalitet, som byder den besøgende velkommen med et attraktivt miljø.

Med LEGO-klodsen som inspiration

P-huset er opført i 5 fulde etager med primære facader i glas og perforeret tryk skabt med reference til LEGO-klodsen karakteristiske knopper.

Facaden er monteret med en variation, der skaber et spændende, vekslende facadeudtryk – afhængigt af synsvinkel og lyset. På de øvrige facader er opspændt et wiresystem, hvor en vildvin klatrer og med tiden vil få parkeringshuset til at fremstå som et stort grønt element, der bidrager til begrønnelsen af den indu- strielle kontekst.

Belægningsfladen foran er udformet i in-situstøbt beton, der også afspejler LEGO klodsens modul.
Cirkulære former i belægningen er kantet med rustfrit stål, og anvendes enten som plantehuller med poppeltræer eller som bænke, der skyder sig op af fladen og skaber mulighed for ophold af kortere varighed.

Facaden er monteret med en variation, der skaber et spændende, vekslende facadeudtryk – afhængigt af synsvinkel og lyset.