Ammershøj Ældrecenter

Udvidelse af plejecenter med 24 nye demensplejeboliger
Lejre Kommune har udvidet Ammershøj Ældrecenter med 24 nye demensvenlige boliger. Teamet har tegnet et vinderprojekt, der tilfører en række kvaliteter i forhold til dagslys og beskyttede udearealer.

Fokus på rummelighed, dagslys og inde/udekontakt

Projektet tager udgangspunkt i udbudsprojektets mange gode tanker og intentioner i forhold til indretning, sammenhænge og flow. De to bygningskroppe, som indeholder boligenhederne, åbnes op, så der er skabt et integreret gårdrum og haver. Herved åbnes op for de centrale opholdsområder, hvorfra der skabes kig til landskabet og hentes dagslys ind. De to boligenheder drejes og orienteres i forhold til solen og verdenshjørnerne. Der er således skabt varierede uderum med læ og mulighed for skygge eller sol.

Samhørighed med kontekst, bygbarhed og materialitet

For at fuldende samhørigheden med den omkringliggende bebyggelse er volumenerne udformet med et saddeltag. Her dog asymmetrisk for at give et morderne og tidssvarende præg. De store tagrum skaber skjulte og beskyttede ventilationsrum. I fællessalen er der åbnet op til kip med ovenlys, der skaber en helt speciel rumlighed.

360 graders tilgang til bæredygtighed

Teamet har brugt DGNB’s 360 graders tilgang til bæredygtighed for at komme hele vejen rundt om projektet. Bygningerne er blandt andet udført med ydervægge beklædt med en skærmtegl, som både sikrer en langtidsholdbar overflade, en kompakt og tynd facadeopbygning samt et bæredygtigt materialevalg. Der er anvendt en høj grad af træ i væg- og tagkonstruktioner, som er mindre Co2 kostbart i produktion. Bygningen er en lavenergibygning efter BR18 forsynet med solcelleanlæg.