Plejecenter Ammershøj

Udvidelse af plejecenter med 24 nye demensplejeboliger
Lejre Kommune udvider plejecentret Ammershøjparken med 24 nye demensvenlige boliger. Teamet har tegnet et vinderprojekt, der tilfører en række kvaliteter i forhold til dagslys og beskyttede udearealer.

Fokus på rummelighed, dagslys og inde/udekontakt

Projektet tager udgangspunkt i udbudsprojektets mange gode tanker og intentioner i forhold til indretning, sammenhænge, flow mv. De to bygningskroppe, som indeholder boligenhederne åbnes op, så der skabes et integrerede gårdrum og haver. Herved åbnes op for de centrale opholdsområder, hvorfra der skabes kig til landskabet og hentes dagslys ind. De to boligenheder drejes og orienteres i forhold til solen og verdenshjørnerne. Herved skabes varierede uderum med læ og mulighed for skygge eller sol.

 

Samhørighed med konteksten, bygbarhed og materialitet

For at fuldende samhørigheden med den omkringliggende bebyggelse udformes volumenerne med et saddeltag. Her dog asymmetrisk, for at give et morderne og tidssvarende præg. De store tagrum skaber skjulte og beskyttede ventilationsrum. I fællessalen åbnes der op til kip med ovenlys, der skaber en helt speciel rummelighed.

Et projekt med en 360graders tilgang til bæredygtighed

Teamet har brugt DGNB’s 360 graders tilgang til bæredygtigheden, for at komme hele vejen rundt om projektet. Bygningerne er blandt andet udført med ydervægge beklædt med en skærmtegl, som både sikre en langtidsholdbar overflade, en kompakt og tynd facadeopbygning samt et bæredygtigt materialevalg. Der arbejdes med en høj grad af træ i væg- og tagkonstruktioner, som er mindre Co2 kostbart i produktion. Bygningen er en lavenergibygning efter BR18 forsynet med solcelleanlæg.