Plejehjemmet Markusgården

73 demensegnede ældreboliger samt serviceareal, Aalborg

Projektets ambition er at skabe hjemlige og trygge rammer for stedets beboere, der støtter op om en selvstændig tilværelse. Samtidig danner plejehjemmet rammerne om en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne samt sikrer en stærk forankring i lokalsamfundet.

Fra demensramte til selvhjulpne beboere

Der er i disponeringen af byggeriet fokus på de forskellige beboeres behov – fra plejekrævende ældre med demens til mere selvhjulpne beboere. Plejehjemmet forventes på sigt udelukkende at rumme borgere med demens. Overskuelige forbindelser og graduerede fællesområder giver beboerne mulighed for at være en del af fællesskabet. Pleje og omsorg bliver understøttet af muligheder for rehabiliterende aktiviteter såvel inde som ude.

Boliger der understøtter trivsel og velbefindende

Boligerne er lyse, trygge og velventilerede. Flest mulige boliger har optimal udsigt til byens liv. I tilknytning til alle boenhederne er det en privat terrasse, ligesom der etableres to fælles orangerier. Samtidig etableres der attraktive udeområder med mindre haver og stiforbindelser, som sikres af et begrønnet demenshegn.

Forslag omsat til bæredygtigt byggeri

Opførelsen af Markusgården tager udgangspunkt i et forslag udarbejdet af Friis & Moltke. I konkurrencefasen har teamet, ud over at beregne prisen, konkretiseret projektets materialer og taget stilling til bedste organisation til at gennemføre processen. Byggeriet skal opføres med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual. Der er fokus på robuste og allergivenlige materialer, lange levetider, rengøringsvenlighed, hjemlighed samt personalets arbejdsmiljø. Bygningen skal overholde BR2018 bygningsklasse 2020.