Plejehjemmet Markusgården

73 demensegnede ældreboliger samt serviceareal, Aalborg
Vivabolig opfører i samarbejde med Aalborg Kommune 73 nye plejeboliger i Aalborg centrum. Projektets ambition er at skabe hjemlige og trygge rammer for stedets beboere, der støtter op om en selvstændig tilværelse. Samtidig danner plejehjemmet rammerne om en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne samt sikrer en stærk forankring i lokalsamfundet.

Stoflig og taktil i en bymæssig kontekst

Plejehjemmet opføres på en attraktiv grund i Aalborg centrum lige ved siden af Østre Anlæg – en større rekreativt park. Byggeriet skriver sig ind i den bymæssige kontekst af karrébebyggelser og slutter sig rundt om et indre gårdrum. Projektet opføres i tegl fra sokkel til murkrone, i fem etager med forskudte planer. Byggeriet trapper ned mod krydset for at møde byen i en menneskelig skala. RUM har bearbejdet facaden med varierende felter af tegl ornamentik, så den fremstår stoflig og taktil ud mod gaden.

Plejeboliger med udsigt til byen og gode udeophold

Plejehjemmet er disponeret i otte bo-enheder organiseret omkring et fællesrum med køkken og spisestue. Fællesrummene vender mod det indre gårdrum og giver beboerne direkte udgang til store altaner hvor de kan nyde den friske luft i tæt kontakt med det grønne. Boligerne er lyse, trygge og velventilerede. De fleste boliger har udsigt til byens liv og Østre Anlæg, mens de resterende har udsyn til det grønne gårdrum. På 4.sal etableres et større forsamlingslokale med køkken, hvorfra der er udgang til sydøst vendt tagterrasse.

Indre gårdrum stimulerer sanserne og understøtter bevægelse

Det indre gårdrum grænser op til en almennyttig boligbebyggelse opført i to etager. Gårdrummet ligger derved i læ, og beboerne får glæde af eftermiddags- og aftensolen. I konkretiseringen af udearealerne har RUM haft fokus på at skabe en variation af oplevelsesrum, der stimulerer alle sanser. Slyngede gangforløb med varierende belægninger forbinder de forskellige aktivitetsområder og sikrer mulighed for bevægelse på flere niveauer.

Optimering og kvalificering af byggeriet

Opførelsen af Markusgården tager udgangspunkt i et forslag udarbejdet af Friis & Moltke. RUM har på baggrund af udbudsmaterialet optimeret projektet, så det er bygbart og lever på til bygningsreglementet og arbejdsmiljøkravene. RUM har samtidig konkretiseret projektets materialer og kvalificeret de udendørs opholdsarealer på terræn og altaner.

Robuste, allergivenlige materialer med lang levetid

Byggeriet opføres med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual. Der er fokus på robuste og allergivenlige materialer, lange levetider, rengøringsvenlighed, hjemlighed samt personalets arbejdsmiljø. Bygningen overholder BR2018 bygningsklasse 2020.

Fra demensramte til selvhjulpne beboere

Der er i disponeringen af byggeriet fokus på de forskellige beboeres behov – fra plejekrævende ældre med demens til mere selvhjulpne beboere. Plejehjemmet forventes på sigt udelukkende at rumme borgere med demens. Overskuelige forbindelser og graduerede fællesområder giver beboerne mulighed for at være en del af fællesskabet. Pleje og omsorg bliver understøttet af muligheder for rehabiliterende aktiviteter såvel inde som ude.

Byggeriet skriver sig ind i den bymæssige kontekst af karrébebyggelser og slutter sig rundt om et indre gårdrum.