Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Rådhusparken

28 attraktive almene boliger med gadekær i Uldum
Blandt andet takket være en ‘gennemtænkt arkitektur’ vandt Østjysk Boligselskab retten til at bygge på den tidligere rådhusgrund i Uldum. Opførelsen af 28 nye almene boliger – under navnet Rådhusparken -får vital betydning for byen. Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Østjysk Boligselskab og RUM.

Boligprojektet bidrager til forskønnelse af byen

Rådhusparken er med til at sikre den fremtidige sammenhængskraft i Uldum Midtby. Intentionen for projektet er at skabe en ny boligbebyggelse, der skalamæssigt såvel som arkitektonisk indgår som en naturlig forlængelse af den historiske bydel syd for Østerled. Boligerne centrerer sig omkring en park og et gadekær og spiller sammen med en allerede planlagt forskønnelse af byen.

Almene boliger til alle aldre, der motiverer til socialt samvær

Projektet består af 28 attraktive lejeboliger i høj kvalitet og med en beliggenhed, der motiverer til socialt samvær og et oplevelsesrigt udeliv. Boligerne varierer i størrelse, der spænder fra 75-115 m2. Bebyggelsen vil således kunne tiltrække både unge, gamle, enlige, par og familier. Boligerne udføres som dobbelthuse og små kædehuse i henholdsvis ét og to plan.

Sammenstillingen af husene gør, at der sikres luftighed i planen, hvormed
der skabes forbindelse og fine kig ind til det grønne parkrum fra alle vinkler af
bebyggelsen.

Bebyggelsen opføres i robuste, driftsvenlige materialer med lang leve tid

Boligerne fremstår som små enkelthuse med et klart moderne udtryk i gedigne, driftsvenlige og robuste materialer. De lave facader med høj rejsning giver bygningerne en arketypisk profil, der associerer til den klassiske landsby. Facader og tag beklædes med skiffer i changerende varme grå nuancer. Som kontrast til den hårde skifferbeklædning, beklædes de markante høje gavle med ubehandlet træ. Træbeklædningen vil med tiden patinere naturligt sølvgråt og dermed fremstå i smuk harmoni med skifferfladerne.

På en sommerdag er her rigt på dufte, stilhed, snak, grin, fuglesang, spiseligt grønt, blomster i alverdens farver, varierede teksturer og sommerfugle dansende i luften.

Bebyggelsens grønne hjerte pirrer sanserne året rundt

Selve parken, bebyggelsens grønne hjerte, udformes som et stykke natur og åndehul midt i byen. Parken beplantes med varierende typer af både græsser, træer, buske og blomster. Sanserne pirres året rundt. Dele af beplantningen består af spiseligt grønt som frugter og bær. Udformningen af parken vil styrke populationen af dyr og insekter i området.

Gadekæret håndterer regnvandet og skaber oplevelser tæt på naturen

Det centrale gadekær fungerer som et regnvandsbassin, der samler vand op fra hele området. Fra Torvet strømmer vandet, via et snoet vandløb, til bassinet. Gadekæret kan opstuve op til 500 m3 vand. Fordybningen beplantes med våd- og vandvegetation, der fungerer som et biologisk nedbrydeligt filter, der bidrager til rensning af vandet og dermed en forbedring af vandkvaliteten.

Langs kæret etableres der små broer i træ. Her kan man sidde på vandet og læse en bog, nyde sin picnic, lege med små både i vandet, fange insekter mm. Ligeledes kan man forestille sig, at broerne eller platformene vil kunne fungere som små eventscener, i forbindelse med Uldum Festivallen.

Det nye byrum skaber muligheder for forskellige aktiviteter og events. Fx i
forbindelse med Uldum Festivallen.

Overgangszoner skaber et naturligt forhold mellem privat og offentlig

Boligerne har deres private terrasser placeret ud mod gadekæret. Afstanden til stiforbindelserne samt et fint begrønnet hegn gør, at terrasserne er private og skærmede mod indkig, samtidig med at beboerne kan følge med i livet rundt langs gadekæret. Det sikrer at det føles naturligt at benytte det rekreative miljø omkring kæret både for matriklens beboere og byens borgere.