Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Rødkilde Gymnasium

Bedre faciliteter til undervisning og samvær
RUM har været rådgivere for Rødkilde Gymnasium gennem de senere års to etaper med udvidelse og modernisering. Gymnasiet, der ligger smukt i bunden af Vejle fjord, har oplevet voksende elevtal i takt med at skolen har kunnet tilbyde flere og bedre faciliteter til undervisning og samvær.

Ombygning og udvidelse understøtter synergi og samarbejder på tværs

Med ombygning af eksisterende bygninger og udvidelse af skolen med bl.a. musikfaciliteter, storkøkken, læringscenter og ny multihal har Rødkilde gymnasium fået et nyt arkitektonisk motiv: ’Kobberkassen’. De eksisterende bygningers struktur og arkitektoniske kvaliteter er bevaret, samtidig med at større kompakthed understøtter synergier og samarbejde mellem lærer, elev, stof og bygning.

Øget kapacitetsbehov fortsætter samarbejdet

Et øget kapacitets behov forsatte samarbejdet med yderligere ombygning samt en ny tilbygning med undervisningslokaler, kantinefaciliteter, personaleforberedelse samt nye, fleksible samlingsarealer.

Forskellige rummeligheder til varieret læring

Efter ombygning og udvidelse fremstår Rødkilde Gymnasium med forskellige rummeligheder til eksperimentrende og varieret læring. Den oprindelige idrætsbygning er transformeret til et scienceafsnit, hvor en palet af forskellige laboratorier, forberedelseslokaler og et auditorium giver optimale rammer for tidssvarende, eksperimenterende undervisning i de naturvidenskabelige fag. Ved at udnytte det eksisterende niveauspring til etablering af en amfitrappe er der skabt et centralt projektareal med mulighed for samling og et nyt gennemgående projektareal på 1. sal fungerer som en ”vandrehal i luften”. Der er desuden etableret en ny idrætshal.