Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Rosenbæk Passagen

45 ejerlejligheder og parkeringskælder
RUM har været med til at udvikle det attraktive boligbyggeri med indbydende udearealer. Projektet bidrager til genetableringen af Rosenbæk-forløbet i form af en passage, som forbinder Brandts Klædefabrik med Vesterbro.

Kvalitet i byggeriet og indpasning i lokalmiljøet

Projektet er en udløber af det tidligere opførte projekt på hjørnet af Vindegade og Vesterbro med samme lokale investor. Etageboligbyggeriet varierer fra 3-4 ½ etage og er tilpasset det eksisterende byggeri. Byggeriet er opført i tegl, skifer, træ og zinkværn. Der er ude og inde lagt vægt på materialer af høj kvalitet, der matcher den omkringliggende, historiske bydel.

Rosenbækforløbet

Rosenbækken, der i dag er under jorden, har sit udspring i området. I middelalderen var Rosenbækken Odenses nordlige grænse og en del af byens fæstningsværk. Odense Kommune ønsker på sigt at anlægge en sti – en smutvej gennem byen – kendt som Rosenbæk-forløbet. Rosenbæk Passagen er således indgangen til Rosenbæk-forløbet, med belægninger udført i Odenseklinken, der forbinder byggeriet med Rosenbæk Torv.

Lejelejligheder med gode fælles gårdrum

Bebyggelsen indeholder 45 lejelejligheder fordelt på tre bygninger samt to penthouselejligheder. Alle boliger er lyse og rummelige og varierer mellem 2 og 3 værelseslejligheder fra 62-102 m². De henvender sig til små familier, seniorer og unge mennesker, som ønsker at bo centralt i Odense.

Et af projektets hjørnesten er de fælles gårdrum, som opstår mellem de eksisterende forhuse og det nye byggeri. Gårdrummene bidrager sammen med en facaderenovering af de eksisterende bygninger til liv, fællesskab og kvalitet i bebyggelsen.