Ry Skole og daginstitution

Skanderborg Kommunes ønsker at opføre en ny skole og daginstitution i Ry i forbindelse med Ry Hallerne. Det er byrådets ønske at styrke områdets status som samlingspunkt for fritids- og idrætsaktiviteter i Ry. En samlet placering af skole, institutioner og fritids- og idrætsfaciliteter med Ry Hallerne som udgangspunkt skal skabe værdifuld synergi mellem idræt/fritid, skole/undervisning og dagtilbud – til gavn for hele byen.

Bygherrerådgiver fra byggeprogram til færdigt byggeri
RUM og NIRAS varetager rollen som bygherrerådgiver fra byggeprogramfasen til og med 1 års gennemgang af det færdige byggeri. I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet for skole- og daginstitution – til grundlag for totalentreprisekonkurrencen – skal teamet gennemføre en dybdegående proces for afklaring af behov og krav samt kvalitetsniveau for såvel skole og daginstitution.

Synergi på tværs mellem skole, dagtilbud og foreningsliv
Målet er at skabe et mødested, hvor skole, daginstitution og fritidsaktiviteter trives sammen og støtter og udvikler hinanden. Muligheden for en tæt nærhed eller fysisk sammenbygning af aktiviteterne skal både sikre dobbeltudnyttelse af bygninger og ikke mindst dobbeltudnyttelse af eksisterende og nye udendørsfaciliteter.

Brugerinvolveringen er central
Indledende og centralt i projektet står brugerinvolveringen, der omfatter grupper af kommende personale, ledelse, driftsmedarbejdere samt interessenter. RUM står for procesledelsen i forbindelse med den omfattende brugerinvolvering, der skal skabe den bedst mulige skole og daginstitution til glæde for børn, forældre, medarbejdere og lokalsamfundet.

Foto: Daginstitutionen Filosoffen