Seniorbofællesskab Bellinge

36 moderne seniorboliger
I samarbejde med RUM opfører Arbejdernes Boligforening et nyt seniorbofællesskab på godt 3000 m². Valget af grund, disponering og indretning af bofællesskabet tager udgangspunkt i Odense Kommunes boligstrategi 2017 for bæredygtig udvikling i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

I centrum af det hele

De 36 boliger og fællesfaciliteter opføres på Bellinge Fælled -en ny udstykning på kanten af naturen og det frodige landskab, i tilknytning til by, handel og aktiviteter. Det har været afgørende for teamet at kunne tilbyde den rigtige lokation, som opfylder beboernes ønsker til by, natur og mangfoldighed.

Målsætningen er et bofællesskab for alle seniorer, hvor de fysiske rammer understøtter interaktionen mellem beboerne.

Det gode (bo)fællesskab

Fællesskabet er omdrejningspunktet for liv og aktivitet i bebyggelsens nære kontekst. Målsætningen er et bofællesskab for alle seniorer, hvor de fysiske rammer understøtter interaktionen mellem beboerne. Fællesskabet opstår i hverdagen hvor man mødes om de små og spontane ting i fælleshuset, værkstedet, haven eller på ’bytorvet’.

Fællesskabet er omdrejningspunktet for liv og aktivitet i bebyggelsens nære kontekst.

Boliger til den moderne senior

Boligerne tager som resten af bebyggelsen udgangspunkt i visionen om fællesskab og samhørighed. Samtidig giver boligen mulighed for hjemlighed, tryghed og privathed.
Alle boliger er gennemlyste med køkken, alrum og stue i direkte og åben forbindelse med udearealerne. Bebyggelsen rummer både små boliger til den enlige samt større hjem til ægteparret.

Vand, klimasikring og håndtering af regnvand er et meget vigtigt parameter i forbindelse med Bellinge Fælled.