Skanderborg Sundhedshus

Etablering af lægeklinikker i sundhedshus
Region Midtjylland etablerer to lægeklinikker i tagetagen på Skanderborg Sundhedshus. Skanderborg Sundhedscenter indeholder i dag, lokal psykiatri, jordmoderklinik, special- og praktiserende læger mm., og er administrativt tilknyttet Hospitalsenheden Horsens. RUM er totalrådgiver på etableringen af de nye sundhedsfunktioner i den smukke, gamle bygning som er opført i 1892.

En vision om øget samarbejde

Skanderborg Sundhedshus er allerede i dag et velfungerende Sundhedshus med aktører fra alle tre sektorer; region, kommune og privatsektor. Det er visionen at fortsætte udviklingen ved at øge samarbejdet på tværs af sektorer og øge mængden af relevante tilbud til borgerne i Skanderborg.

Synergieffekter mellem de forskellige funktioner

De to lægeklinikker etableres i tagetagen på hver sin fløj af det eksisterende sundhedshus. Hver klinik består af et venteområde med reception og tilhørende laboratorium/skadestue, en række behandlerrum og lægekonsultationer samt fælles frokoststue og minilab. Ambitionen er at der opstår synergieffekter mellem de forskellige funktioner i sundhedshuset for eksempel i form af sparring og deling af udstyr og faciliteter.

Byggepladsdrift, sikkerhed og samtidige drift

Der er i projektets gennemførelse stort fokus på byggepladsdriften, sikkerhed og den samtidige drift af Sundhedshusets funktioner. Muligheden for brug af præfabrikerede moduler skal undersøges i den videre proces. Der er et stort ønske at kunne mindske omfanget af gener, som altid vil opleves ved en ombygning af bygninger i drift.