Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Skanseparken

122 renoverede og nye boliger
Med renoverede og nye boliger i Skanseparken skabes der sammenhæng og helhed mellem de tre afdelinger. Projektet er vundet i totalentreprise på baggrund af projektforslag og er baseret på en helhedsplan godkendt af Landsbyggefonden.

Renovering af afdeling 108 med fokus på tilgængelighed

Afdeling 108 består af to blokke, der efter renoveringen fremstår som nye. Afdelingen er renoveret med fokus på tilgængelighed ved indbygning af elevatortårne samt ombygning af boliger, så der er skabt flere 3-4-værelses lejligheder.

Nye og moderniserede boliger i afdeling 107

Afdeling 107 blokke skal nedrenoveres og bygges op fra eksisterende fundament. Derudover opføres der to ny blokke. Afdelingen vil i fremtiden består af i alt fire blokke på henholdsvis en og to etager. Afdelingens samlede boligareal bevares, men lejlighedsfordeling og størrelser ændres. Alle boliger i stueetagen opføres som fuldt tilgængelige lejligheder.

Koblet sammen i et oplevelsesrigt og varieret uderum

Projektet har fat særligt fokus på at skabe sammenhæng mellem alle afdelinger gennem en terrænbearbejdning, som kobler bebyggelsen og skaber et oplevelsesrigt og varieret uderum. Udearealernes indretning understøtter samvær og virker kriminalpræventive.