Skrillingevej

Visuelle forbindelser og fleksible boliger
Projektet tager afsæt i den varierende boligbebyggelse, både for børn, unge og ældre, og lægger op til et ”traditionelt byggeri”, i 2 etager med afsæt i en klassisk inspireret klyngebebyggelse, med en fin sammenhæng mellem de omkringliggende bebyggelser.

En levende og varieret bebyggelse

Bebyggelsen består af 20 flexboliger og 28 lyse og venlige familieboliger opført i 2-etagers blokke fordelt på 5 klynger. Boligtyperne varierer fra 1- til 4-værelses lejligheder som mixes indenfor hver klynge. De mange forskellige boligtyper og størrelser giver en levende og varieret bebyggelse med både børn, unge og ældre.

Åbningerne i bebyggelsesstrukturen giver gode sol- og lysforhold til alle boliger.

Gode forbindelser til de grønne arealer

Boligerne opføres på Skrillingevej i Middelfart for Boligforeningen Lillebælt. Projektet er vundet i totalentreprise konkurrence af teamet bestående af STB byg, Spangenberg & Madsen og RUM. Den gode indretning af boligerne med muligheder for fleksibilitet og god adgang til altaner og terrasser er fremhævet som en af grundene til at projektet blev udpeget som vinder.

Variationen af boligtyper appellerer til en varieret beboersammensætning.

Visuelle forbindelser og fleksible boliger

Bebyggelsens udstrækning danner en slangeform, som kobler sig på den eksisterende bebyggelse i området. Bebyggelsen gennemskæres med åbninger der giver visuelle forbindelser på tværs af området. Boligforeningen har haft et stort ønske om fleksibilitet i indretningen, således at udvalgte lejligheder nemt kan konverteres fra 2-værelses til 3-værelses lejligheder.