Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Sønderbro

Energirenovering af 18 blokke
RUM har været totalrådgiver på det store renoverings- og ombygningsarbejde i Horsens midtby, der omfatter 18 blokke for Andelsboligforeningen Odinsgaard, Afdeling 1. Projektet tager afsæt i en helhedsplan for området. Den moderniserede boligafdeling tilgodeser nu en bred palet af beboere.

Revitalisering med respekt for områdets kvaliteter

Med stor opbakning fra beboerne er projektet gennemført med udgangspunkt i en gennemgående helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen omfatter revitalisering af afdelingen – ude som inde – med stor respekt for områdets kvaliteter. Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden.

Større lejligheder med fuld tilgængelighed

Projektet rummer ombygning af en række utidssvarende lejligheder grundet dårlig rumudnyttelse samt et behov for boliger med øget tilgængelighed. 130 af de 450 boliger er moderniseret, renoveret og ombygget til større lejligheder med fuld tilgængelighed – herunder elevator og større altaner.

Udearealer med forskellige aktiviteter

Også udearealerne er blevet renoveret, og bebyggelsen bindes sammen af et grønt fællesområde med forskellige aktiviteter. Gennem workshops har beboerne sat deres præg på de fælles arealer.

Nyt fælleshus og ny administrationsbygning

Der er desuden opført et nyt fritliggende fælleshus samt ny administrationsbygning i tilknytning hertil. RUM har også varetaget rollen som totalrådgivere på disse projekter, som er udført i to storentrepriser.

Bedre indeklima og mindre energiforbrug

Sønderbro er blevet en mere miljørigtig og bæredygtig bebyggelse med en højere isoleringsevne, færre kuldebroer og et forbedret indeklima. Beboerne oplever nu i højere grad, at deres bolig har et godt indeklima, og at det kræver et mindre energiforbrug at varme boligen op. Renoveringen har omfattet isolering af samtlige ydermure, nye ventilationsanlæg i de eksisterende 300 boliger, udskiftning og efterisolering af tag, renovering af lejligheder med skimmelsvamp samt udvendige arbejder og rørføringer.

Beboerhåndtering og beboerinddragelse

Projektet tager afsæt i en helhedsplan som er udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne. RUM har fulgt op på beboerinddragelsen med flere beboermøder i projektfasen. Under udførelsesfasen var der opstillet en pavillion med eksempler på byggeriets materialer, badeværelses- og køkkeninventar. RUM har desuden afholdt  ugentlige ’kaffe-møder’, hvor beboerne kunne mødes med rådgiverne ansigt til ansigt og få afklaret eventuelle spørgsmål. De letombyggede lejligheder er gennemført uden genhusning, mens beboere i de fuldt ombyggede lejligheder er blevet genhuset.