Sønderbro

Energirenovering sikrer bedre bo-vilkår
RUM er totalrådgiver på det store renoverings- og ombygningsarbejde, der omfatter 18 blokke i afdeling 1, Horsens midtby for Andelsboligforeningen Odinsgaard. Projektet tager afsæt i en helhedsplan for området. Visionen er 130 moderne boliger, der understøtter en bred palet af nuværende- og kommende beboere.

Revitalisering med respekt for områdets kvaliteter

Med stor opbakning fra beboerne gennemføres projektet med udgangspunkt i en gennemgående helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen skal sikre revitalisering af afdelingen – ude som inde – med stor respekt for området kvaliteter. Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden.

Større lejligheder med fuld tilgængelighed

Projektet rummer ombygning af en række utidssvarende lejligheder grundet dårlig rumudnyttelse samt et behov for boliger med øget tilgængelighed. 130 af de 450 boliger moderniseres, renoveres og ombygges til større lejligheder med fuld tilgængelighed – herunder elevator og større altaner.

Udearealermed forskellige aktiviteter

Sammen med boligerne renoveres udearealerne. Bebyggelsen bindes sammen af et grønt fællesområde med forskellige aktiviteter. Gennem workshops har beboerne sat deres præg på de fælles arealer.

Nyt fælleshus og ny administrationsbygning

Der opføres endvidere et nyt fritliggende fælleshus, samt ny administrationsbygning i tilknytning hertil. RUM har ligeledes varetaget rollen som totalrådgivere på disse projekter som udbydes i to storentrepriser.

Nyt fælleshus og ny administrationsbygning.

Bedre indeklima og mindre energiforbrug

Sønderbro bliver en miljømæssig mere bæredygtig bebyggelse med en højere isoleringsevne, færre kuldebroer og et forbedret indeklima. Beboerne kommer i højere grad til at opleve, at deres bolig har et godt indeklima og at det vil kræve et mindre energiforbrug at varme boligen op. Renoveringen omfatter isolering af samtlige ydermure, nye ventilationsanlæg i de eksisterende 300 boliger, udskiftning og efterisolering af tag, renovering af lejligheder med skimmelsvamp samt udvendige arbejder og rørføringer.

Beboerhåndtering og beboerinddragelse

Projektet tager afsæt i en helhedsplan som er udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne. RUM følger op på beboerinddragelsen med flere beboermøder i projektfasen. Under udførelsesfasen er det opstillet en pavillion med eksempler på byggeriets materialer, badeværelses- og køkkeninventar. RUM afholder desuden ’kaffe-møder’ ugentligt, hvor beboerne kan mødes med rådgiverne ansigt til ansigt og få afklaret eventuelle spørgsmål. De letombyggede lejligheder er gennemført uden genhusning, mens beboere i de fuldt ombyggede lejligheder er blevet genhuset.