Sønderbro

Energirenovering sikrer bedre bo-vilkår
Andelsboligforeningen Odinsgaard ønsker, med stor opbakning fra beboerne, at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 1, Horsens midtby.

Revitalisering med respekt for områdets kvaliteter

Renoveringsarbejdet tager udgangspunkt i en gennemgående helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen er resultatet at et længerevarende og nært samarbejde mellem Andelsboligforeningen Odinsgaard og Landsbyggefonden.

Større lejligheder med fuld tilgængelighed

130 af de 450 boliger moderniseres, renoveres og ombygges til større lejligheder med fuld tilgængelighed – herunder elevator og større altaner. Renoveringen omfatter desuden isolering af samtlige ydermure, nye ventilationsanlæg i de eksisterende 300 boliger, udskiftning og efterisolering af tag, renovering af lejligheder med skimmelsvamp samt udvendige arbejder og rørføringer.

Nyt fritliggende beboerhus

Nyt beboerhus

Der opføres endvidere et nyt fritliggende beboerhus. Boligforeningens nuværende administration i afdelingen ombygges til 3 boliger, og der opføres en ny administrationsbygning i tilknytning til beboerhuset.

Velafprøvet samarbejde og forståelse for området

RUM har tidligere varetaget gennemgribende, udvendig energirenovering af flere afdelinger i samme nærområde Odinsgaard for på tilsvarende vis at sikre bedre bo-vilkår for afdelingernes beboere. Opgaven bygger således på et velafprøvet samarbejde med bygherre samt en solid forståelse af områdets særlige karakter og kvaliteter.

130 boliger moderniseres, renoveres og ombygges til større lejligheder med fuld tilgængelighed – herunder elevator og større altaner.