Solbjergskolen

Transformation og indeklimarenovering
Med udbygning og modernisering af Solbjergskolen ønsker Aarhus Kommune et åbent lærings- og medborgercenter for elever, medarbejdere og borgere. Målet er, at skolen bliver byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter.

Uddannelses-, kultur- og fritidscenter

Solbjergskolen, der blev opført i 1965 i Solbjerg sydvest for Aarhus, står overfor en stigende elevtilgang. Aarhus Kommune vil derfor fremtidssikre, modernisere og udbygge skolen, så kapaciteten øges fra 3 til 4 spor med i alt 40 klasser.

Skolen huser også lokalbibliotek, egnsarkiv, fritidsklub, ungdomsskole, ungdomsklub, idrætsforeninger og er nabo til byens sportshal og svømmehal. Målet er, at Solbjergskolen bliver byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter.

Omfattende brugerinddragelse

I 2020 blev der udarbejdet en helhedsplan for udbygningen med fokus på arealoptimering og lokalefællesskab mellem skolens forskellige brugergrupper. Inddragelse af medarbejdere, elever og brugere – med fokus på læringsmiljøer, pædagogisk praksis, fællesskaber, kulturer, samarbejde, flow og koordinering – er derfor et væsentligt omdrejningspunkt gennem hele projektet. Det samme er RULL (Rum til Leg og Læring)-programmets principper for arealtildeling samt Aarhus Kommunes indeklimastrategi. Totalrådgiverteamet varetager kick-off møder, studietur, fordybelsesdag, workshop, elevinvolvering, pædagogisk comissioning mm.

Modernisering og indeklimarenovering

Projektet omfatter en transformation af skolen med 10 fælleslokaler, fire nye faglokaler, ombygning af eksisterende arealer til Håndværk og Design, supplerende areal og modernisering af garderober og toiletter, modernisering og indeklimarenovering af eksisterende lokaler samt medarbejderfaciliteter og forberedelsespladser.

For at optimere skolens arealer skal der bl.a. etableres et samlet ungemiljø for fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole samt et nyt kombi-bibliotek for Pædagogisk læringscenter, Solbjerg Bibliotek og Solbjerg Egnsarkiv.

Der etables desuden aktive og attraktive udearealer

Som en væsentlig del af den indledende fase af omdannelsen screenes for miljøfremmede stoffer, både i de berørte udendørsarealer og i bygningen.

Bæredygtighed og CO2-besparelser

Projektet udnytter potentialerne i den eksisterende bygningsmasse og samtænker brugen på tværs, så flere får gavn af færre kvadratmeter. Dette giver en væsentlig arealoptimering og CO2-besparelse. Gennem dokumentation med LCA-beregninger og bæredygtige designløsninger opnår projektet Aarhus Kommunes mål om bæredygtighed med fokus på materialevalg og mindsket energiforbrug med øget indeklima komfort.

Etapevis og tryg ombygning af skole i drift

Byggeriet gennemføres, mens skolen er i drift, hvilket stiller høje krav til sikkerheden. Vi udarbejder etape- og rokadeplan i tæt samarbejde med skoleleder og byggeleder for at sikre, at det etapeopdelte byggeri påvirker skolens fortsatte drift mindst muligt og genhusning undgås.

Ved at skabe interaktion mellem undervisningen og renoveringen gøres byggepladsen til et pædagogisk aktiv samtidigt med, at skole og byggeplads holdes sikkert adskilt. Byggearbejdet bliver således vendt fra ‘en forstyrrelse’ til noget værdiskabende.