Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Solbjergskolen

Transformation og indeklimarenovering
Med udbygning og modernisering af Solbjergskolen ønsker Aarhus Kommune et åbent lærings- og medborgerhus for elever, medarbejdere og borgere. Målet er, at skolen er ankeret i byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter.

Byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter

Solbjergskolen, der blev opført i 1965 i Solbjerg sydvest for Aarhus, har stærkt stigende elevtilgang. Aarhus Kommune vil derfor fremtidssikre, modernisere og udbygge skolen, så kapaciteten øges fra 3 til 4 spor med kapacitet til 40 klasser. Skolen huser også lokalt folkebibliotek, egnsarkiv, fritidsklub, ungdomsskole, ungdomsklub, idrætsforeninger og er nabo til byens sportshal og svømmehal. Målet er, at Solbjergskolen bliver byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter.

Flere får gavn af færre kvadratmeter

Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes skoleudbygningsprogram er der i tæt samarbejde med brugerne udviklet en helhedsplan, som tilvejebringer nye undervisningslokaler, fælleslokaler og supplerende fælles læringsareal, faglokaler til N&T i både indskoling og mellemtrin, musik/bevægelse til indskoling, nyt samlet håndværk & design, faciliteter til personalets forberedelse og ophold, en sundhedscafé samt en omfattende indeklimarenovering med opdatering af mekanisk ventilation, solafskærmning, akustisk indeklima og ekstra garderober og toiletter.
Ikke mindst omfatter helhedsplanen et greb på et samlet fritids- og kulturmiljø til fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole samt et nyt 24/7 kombibibliotek for pædagogisk læringscenter, Solbjerg Bibliotek og Solbjerg Egnsarkiv.

Projektet er baseret på en værdiskabende programmering, der udnytter potentialerne i den eksisterende bygningsmasse og samtænker brugen på tværs, så flere får gavn af færre kvadratmeter. Dette har givet en væsentlig arealoptimering og hermed reduceret behovet for at bygge nyt.

Omfattende brugerinddragelse

Inddragelse af medarbejdere, elever og brugere – med fokus på læringsmiljøer, pædagogisk praksis, fællesskaber, kulturer, samarbejde, flow og koordinering – er et væsentligt omdrejningspunkt gennem hele projektet. RUM har varetaget brugerinddragelsesprocessen og den pædagogiske funktionsplanlægning på basis af indledende workshops faciliteret af AUTENS. Processen har omfattet kick-off møder, studietur, workshops, elevinvolvering og en stribe indretnings- og kulturmøder med nedsatte arbejdsgrupper. Forløbet afsluttes med pædagogisk commissioning i de fysiske rammer.

Bæredygtighed som integreret designparameter

RUM er bæredygtighedsleder og har anvendt bæredygtighed som et integreret designparameter fra projektets start – med et helhedsorienteret syn på tiltag og effekter. Herunder har vi minimeret omfanget af nye m2 ved optimeret anvendelse af eksisterende bygninger. Tekniske livscyklusanalyser dokumenteret som indledende LCA-beregninger viser, at denne strategi giver en CO₂ besparelse på ca. 25%.

Aarhus Kommune har en målsætning om at bygge for maximalt 9 CO2-ækv./m2/år. RUM har udarbejdet de indledende LCA-beregninger for nye tilbygninger og indarbejdet en stribe indsatsområder, som sikrer, at projektet opfylder den fastlagte CO2-grænseværdi. I det generelle ombygnings- og moderniseringsprojekt dokumenteres klimaaftrykket ikke som et entydigt måltal, men også her er indarbejdet et katalog af indsatsområder baseret på variantstudier af materialevalg, som dokumenteres med EPD’er og en samlet redegørelse i rapportform.

Gennem dokumentation med LCA-beregninger og bæredygtige designløsninger opnår projektet Aarhus Kommunes mål om bæredygtighed med fokus på materialevalg og mindsket energiforbrug med øget indeklimakomfort.

Etapevis og tryg ombygning af skole i drift

Byggeriet gennemføres, mens skolen er i drift, hvilket stiller høje krav til sikkerheden. Vi udarbejder etape- og rokadeplan i tæt samarbejde med skoleleder og byggeleder for at sikre, at det etapeopdelte byggeri påvirker skolens fortsatte drift mindst muligt, og genhusning undgås. Ved at skabe interaktion mellem undervisningen og renoveringen gøres byggepladsen til et pædagogisk aktiv, samtidigt med at skole og byggeplads holdes sikkert adskilt. Byggearbejdet bliver således vendt fra ‘en forstyrrelse’ til noget værdiskabende.