Solstrålen

Ny bæredygtig daginstitution
RUM har udarbejdet et konkurrenceforslag til en ny klimavenlig daginstitution i Præstø. Solstrålen er et organisk og samlende hus med trygge og stimulerende rammer og plads til små og store fællesskaber. Bæredygtighed er indarbejdet i alle aspekter af projektet – med en målsætning om CO2-besparelser og Svanemærkning.

Den lille trygge enhed i den store institution

Pejlemærket i designprocessen har været visionen om ”den lille enhed i den store sammenhæng,” hvor de fysiske rammer tilbyder trygge lege- og læringsmiljøer for både det enkelte barn, de små fællesskaber og det store fællesskab.

Cirkelrund bygningsform med samlende gårdrum og vinterhave

Vi har designet et cirkelformet hus med et centralt og samlende gårdrum. En vinterhave langs bygningens indre facade binder alle enheder sammen i én enkelt bevægelse. Daginstitutionen opleves således som en organisk helhed. Fra de overskuelige, aldersrelaterede baser har det enkelte barn og børnegruppe mulighed for at gå på opdagelse i den store institution – både inde og ude.

Gode flow og adgangsforhold

I hovedindgangen er der mulighed for kreativ udfoldelse, og børnene kan udstille deres værker. Fra rummet er der gennem den transparente vinterhave visuel kontakt til alle grupperummene og det grønne gårdrum. I forlængelse af fællesfunktionerne møder man først gæstedagplejen og derefter grupperne, som er placeret efter aldersgrupper. Ved fællesfunktionerne er køkkenet placeret i tæt forbindelse til køkkenhaven, hvor børn kan plukke krydderurter, som kan bruges i madlavning på det hævede niveau ved køkkenøen. De forbipasserende kan gennem bygningens transparens se, hvilke aktiviteter der foregår.

I grupperummene, der kan underinddeles i mindre rum, findes spiseområde med tekøkken, zone til kreativ udfoldelse og et legeområde. Grupperummene i vuggestuen er samlet to og to omkring en fælles sovesal i nærhed til puslerum, grupperum og døre til det fri. Alle grupperum har facade mod både legeplads og gårdrum og kan entreres fra legepladsen via grovgarderoben, fra vinterhaven eller fra gårdrummet via et modtagerrum, der også kan fungere som stillerum. Dette giver stor fleksibilitet i forhold til aflevering/ afhentning og god kobling til legeplads og udearealer.

Trygge uderum og tæt kontakt med naturen

Bygning og landskab knytter sig tæt sammen. Alle grupperum har visuel og fysisk forbindelse til landskabet via en overdækket veranda. Koblingen til det centrale gård- og landskabsrum sker via den sammenbindende vinterhave. Bygningens runde form giver mulighed for at underopdele legepladsen, sådan at hvert grupperum har sit eget varierede og oplevelsesrige udeareal. Langs bygningen facade er beskyttede rammer for de mindste og mest tryghedssøgende børn, mens der længst ude i cirklens omkreds er mulighed for at gå på opdagelse i den ”vilde” natur. Underinddelingen sker i form af pilehegn, buske mv.

Bæredygtighed, CO2-reduktion og Svanemærkning

Bæredygtighed og klimavenligt byggeri har et stort fokus i projektet. Vi har skabt et hus, hvor processer og materialevalg er optimeret med fokus på Svanemærkning og CO2-reduktion. Vi har valgt præfabrikerede træelementer, der reducerer energiforbruget og CO2-udledningen markant. Passive designløsninger mindsker energiforbruget og øger indeklimakomforten – bl.a. en uopvarmet vinterhave/gang som klimabufferzone, udhæng mod legepladsen og ovenlys orienteret mod nord. Med disse og flere tiltag som lokal produktion af energi via ca. 100kvm solceller opnås en lav energiklasse svarende til Svanemærkningens krav.

Optimale dagslysforhold året rundt

Bygningens ydre og indre facader trækker masser af dagslys ind i grupperummene. Ovenlys i taget giver kig til himlen, lys fra nord samt naturlig ventilation. Verandaens store udhæng og overdækning skærmer for den varme sommersol, mens den lavtstående vintersol oplyser daginstitutionen i de mørkeste måneder. De skiftende årstider vil dermed farve og præge børnenes dagligdag.

Materialer og farvepalet i tråd med nordisk arkitektur

Med udgangspunkt i den nordiske byggetradition er træ det gennemgående materiale. Træet skaber en direkte og ærlig forbindelse til naturen og har en stoflighed, der stimulerer sanserne, når man rører, mærker og dufter til det. Træet går igen på nogle af væggene som en del af de bærende konstruktioner eller som ekstra vægbeklædning til at sikre god akustik.

Interiøret fremstår smukt og enkelt i sin bearbejdning og finish med fokus på et holdbart og tidløst materialevalg – i lyse nuancer med en varm tone, som ikke stjæler dagslyset og overstimulerer oplevelsen af rummet.