Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

SOSU Horsens

En vigtig brik i ny campus
Udviklingen af den nye Social- og sundhedsskole er vigtig brik i udviklingen af Campus Horsens. SOSU-skolen indgår i helhedsplanen for et internationalt og mangfoldigt studiemiljø i den centrale bymidte som også omfatter 35.000 m2 VIA og innovationshus. RUM har vundet projektet i arkitektkonkurrence.

Kompakt atriumhus i holdbare materialer

Afsættet for bygningens design er et kompakt atriumhus. Det kompakte atriumhus bearbejdes med udskæringer på alle etager. Terrasserne nedskalerer byggeriet mod Campuspladsen. Facader er holdt i varmt brune aluplader i kombination med lyse rustikke tegl. Mod gaden begrønnes facaden. Klimaskærmens materialer er valgt ud fra deres visuelle udtryk samt ønsket om lavt vedligehold og lang holdbarhed.

Atrium-flowet – invitation til bevægelse

Atriummets fire etager er rammen om hverdagens flow og oplevelser op gennem huset. Den brede atrium-trappe kobler stuetagen til 1. sal. Herfra er der flow langs atriummets balkoner eller opstigning til næste etage med et tværgående trappeløb. Alle funktionsområder ’limes sammen’ med et centralt og let tilgængeligt studiemiljø fordelt på åbent bibliotek, fleksible studiemiljøer og grupperum af forskellig karakter. Fra biblioteket er der udgang til udendørs studieophold.

Transparent og aktiv stueetage

Stuetagen fremstår som en transparent og levende etage, hvor funktioner kan spille sammen med de udendørs omgivelser, og hvor borgere og andre studerende i Campus, kan kigge ind på et inspirerende og aktivt SOSU-miljø.

RUM har oprindeligt udarbejdet masterplanen for Campus Horsens og det landskabsprojekt, som helhedsplanen for VIA og innovationshuset baserer sig på.