Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Spurvelund børneunivers

En rød tråd fra vuggestue til folkeskole
RUM har designet helhedsplanen for et samlet børneunivers, der omfatter Spurvelundskolens udvidelse til to spor i sammenhæng med en ny integreret daginstitution. Efterfølgende har RUM stået for projektering og gennemførelse af børnehuset samt en partiel renovering og ombygning af skolen.

Oplevelser i børnehøjde med højt til loftet

Børnehuset Spurvelund er disponeret som en solitær bygning i én etage med facader i gule teglsten, store vinduespartier og blændfelter, som ’står frem’ med et patchwork af farvede facadeplader Det primære fokus i indretningen, som er udviklet i et tæt samarbejde med brugere og bygherre, var at skabe ”oplevelser i børnehøjde med højt til loftet”. Samtidig ønskede man stor overskuelighed og at understøtte en kreativ brug af transparens og fleksibilitet.

Børnehuset kan rumme 26 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn, fordelt på 2×2 børnegrupper. Børnehuset er disponeret med gruppe- og temarum omkring en indre fællesareal og en central rotunde til motorik og leg.

Udvidelsen og renoveringen af Spurvelundskolen

Udvidelsen og renoveringen af Spurvelundskolen omfatter fem nye basislokaler, et fleksibelt læringsareal og teamrum, nyt madkundskab og natur og teknik. Tilbygningen rummer fleksible læringsarealer i en kompakt, energioptimeret klyngestruktur med fokus på varierede læringsrum og -nicher.

Ambitiøs manual for miljøhåndtering og energibesparende design

Odense Kommune har med dette projekt været tidligt ude med en ambitiøs manual for miljøhåndtering. Anvendelse af miljøcertificerede materialer for et optimeret indeklima samt energibesparende design har været i fokus.