Spurvelund børneunivers

En rød tråd fra vuggestue til folkeskole
Spurvelund Børneunivers er resultat af behovet for dels at rationalisere og dels et stærkt fokus på at skabe en rød tråd fra vuggestue til folkeskole.
RUM har designet helhedsplanen for et samlet Børneunivers, der omfatter Spurvelundskolens udvidelse til 2 spor i sammenhæng med en integreret daginstitution. Efterfølgende har RUM stået for projektering og gennemførelse af Børnehuset samt en partiel renovering og ombygning af skoledelen.

4 børnegrupper, fællesarealer og motorikrum

Børnehuset er disponeret med gruppe- og temarum omkring en indre fællesareal og en central rotunde til motorik og leg. Kapaciteten er disponeret til 26 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn, som er fordelt på 2×2 børnegrupper.

Oplevelser i børnehøjde med højt til loftet

Børnehuset er disponeret som en solitær bygning i én etage med facader i gule teglsten, store vinduespartier og blændfelter, som ’står frem’ med et patchwork af farvede facadeplader. Den røde tråd i indretningen, som er udviklet i et tæt samarbejde med brugere og bygherre, er at skabe ”oplevelser i børnehøjde med højt til loftet”. Samtidig har man ønsket stor overskuelighed og at understøtte en kreativ brug af transparens og fleksibiltet.

Spurvelundskolen udvides igen

I 2015 har RUM igen opført en udvidelse af skolen pga. stigende elevtilgang. Den nye tilbygning rummer fleksible læringsarealer i en kompakt, energioptimeret klyngestruktur med fokus på varierede læringsrum og -nicher.