Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Stationsparken

42 almene familieboliger som del af byfornyelse
Opførelse af to punkthuse i tre etager og to punkthuse i fire etager med tilhørende affaldsstation, cykelskure, haveanlæg samt udvendige belægninger og parkeringspladser. Bebyggelsen rummer 42 almene boliger og er en del af Hedensted Kommunes plan for at udvikle Tørring bymidte til et samlet bykvarter.

Inspirerende sammenhæng med byen og parken

Bebyggelsen er udført som en sprængt karréstruktur, der roterer og åbner sig op for at skabe dynamiske forløb mellem bygningerne. Et stisystem i de indre gårdrum forbinder boligerne med parkeringsarealerne og giver adgang til byen. De nye boligblokke indgår i en inspirerende sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser, bl.a. det nye offenlige administationshus, tegnet af RUM, og træer i parken.

Moderne planløsninger

Hver etagejendom indeholder 9 til 12 lejligheder med udgang til egen altan. Der er tre boliger på hver etage samt trappe og elevator. Boligerne er indrettet med moderne planløsning omkring et centralt køkkenalrum med åben forbindelse til stue. Alle boliger har indeliggende depot, og fra opholdsrummet er der adgang til en rummelig overdækket hjørnealtan, der er åben på to sider.

Skalmurede teglfacader i varme sandfarvede sten

Boligblokkene er opført i blødstrøgne teglsten, sandgrå med gulligt spil og gråhvide fuger samt facadeplader i forpatinerede brune zinkprofiler. Tagdækning med tagpap er opbygget som varmt tag med betondæk med fald til nedløb.

Tilgængelighed

Der er niveaufrie adgangsarealer fra parkeringsarealer til fælles boligopgange. I alle opgange er der etableret elevator, og der er niveaufri adgang ved alle opgangs- og entredøre. I boligerne er alle indvendige døre udført uden dørtrin.