Stensagerprojektet

Liv, leg og læring for børn med særlige behov
Aarhus Kommune etablerer et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

Eksisterende folkeskole skal danne de nye rammer om specialtilbuddet

Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. Den eksisterende folkeskole Tovshøjskolen kommer til at danne ramme om den nye Stensagerskole. Hertil etableres en tilbygning til et nyt dagtilbud målrettet 0-6-årige. Udover skole og daginstitution vil de fremtidige rammer indeholde en specialtandlæge, en eksisterende almen skoletandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Et multibrugerhus

Med øje for de mange brugere i byggeriet skal der skaber gode flows og trygge rammer, som støtter oplevelsen af det nære miljø i det store. Samtidig skal der skabes gode vilkår for fælles brug og dobbeltudnyttelse af særlige faciliteter, f.eks. kantine, bibliotek og idrætsfaciliteter.

Universelt design og velfærdsteknologi

Projektet bliver unikt i Aarhus og stiler mod at være et foregangseksempel på området. Universelt design er et fremtrædende tema i projektet, hvor både generelle løsninger og velfærdsteknologi skal medvirke til ligeværdighed, højest mulige grad af selvhjælp og selvstændighed, bedst muligt arbejdsmiljø for personalet og udnyttelse af læringspotentiale.

Omfattende brugerproces gennem hele projektet

Fra start til slut inddrages medarbejdere, arbejdsgrupper, samarbejdsudvalg, styregruppe, skole- og institutionsbestyrelser. Repræsentaner fra skole, tandplejen og fritidsområdet deltager således alle i udviklingen af projektet. Brugerprocessen omfatter bl.a. kreative workshops om vision, pædagogik og organisering, Walk and talks, studieture, mock-up af basislokale samt brugertest af det kommende byggeri med anvendelse af ’personaer,’ hvor personalet har udviklet en række ’elever’ for at opleve, hvordan hverdagen i huset vil fungere for den helt særlige og meget forskelligartede brugergruppe.

I projektet arbejder vi med samspillet mellem specialpædagogik og fysiske rammer, og arkitekturen har helt grundlæggende til formål at skabe social interaktion og ramme om fællesskaber. Med øje for de mange brugere skabes gode flows og trygge rammer, som støtter oplevelsen af det nære miljø i det store. Samtidig skabes der gode vilkår for fælles brug og udnyttelse af særlige faciliteter, bl.a. f.eks. kantine, bibliotek og idræt.