Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Stensagerprojektet

Liv, leg og læring for børn med særlige behov
Aarhus Kommune etablerer et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

Eksisterende folkeskole skal danne de nye rammer om specialtilbuddet

Stensagerskolen er en specialskole for elever med indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser. Den eksisterende folkeskole, Tovshøjskolen, danner ramme om den nye Stensagerskole, som får nye læringsmiljøer, der understøtter specialpædagogisk praksis, arbejdsgange og tilgængelighed for alle brugere. I sammenhæng med skolen etableres et nyt dagtilbud på 1550 m2 målrettet 0-6-årige med særlige behov. Skolen får plads til 250 elever fra 0.-10. klasse og 26 børn i dagtilbud.

Multibrugerhus med forenings- og idrætsfaciliteter

Udover skole og daginstitution vil rammerne indeholde en specialtandlæge, den nuværende almene skoletandlæge og foreningsfaciliteter, herunder faciliteter til handicapidræt. Med øje for de mange brugere skabes gode flows og trygge rammer, som støtter oplevelsen af det nære miljø i det store. Samtidig understøtter indretningen flerbrugeranvendelse af husets sal, møderum, værksteder, køkken, idrætssale og uderum.

Universelt design og velfærdsteknologi

Projektet er unikt i Aarhus Kommune og stiler mod at være et foregangseksempel på området. Universelt design er et fremtrædende tema i projektet, hvor både generelle løsninger og velfærdsteknologi skal medvirke til ligeværdighed, højest mulige grad af selvhjælp og selvstændighed, bedst muligt arbejdsmiljø for personalet og udnyttelse af læringspotentiale.

Omfattende brugerproces gennem hele projektet

Fra start til slut inddrages bygherre, medarbejdere, samarbejdsudvalg, styregruppe, forældregruppe og repræsentanter fra tandplejen og fritidsområdet i udviklingen af projektet. Brugerbrugerprocessen omfatter bl.a. kreative workshops om vision, pædagogik og organisering, omfattende brug af 3D i formidlingen, Walk and talks, studieture og brugertest af det kommende byggeri ved anvendelse af ’personaer,’ hvor personalet har udviklet en række ’elever’ for at opleve, hvordan hverdagen i huset vil fungere for den meget forskelligartede brugergruppe. Dertil kommer mock-up af et basislokale på byggepladsen for at teste rummelighed, sammenhænge, akustik mv. Stensagerskolens pædagogiske bagland har løbende bidraget med kvalificering af tematikker, ligesom rådgiver og bygherre sideløbende har arbejdet med afklaring af økonomi samt tekniske og administrative emner.

Læringsmiljøer ude og inde

Udviklingsprocessen har haft fokus på samspillet mellem fysisk ramme og pædagogisk praksis. Det er udmøntet i en transformation af klasselokalet til et fleksibelt læringsrum, som ved brug enkelte fysiske elementer kan omstilles til vekslende behov og sikre afskærmning af enkeltelever uden at barnet ekskluderes fra det fælles. Opholdsarealer reguleres akustisk med integrerede absorbenter, som samtidig skaber rum-i-rummet og individuelle lære- og væresteder. Landskabet, legepladserne og de nære uderum er designet med varierede uderum, der kan favne børnenes forskellige motoriske og kognitive udviklingsniveauer. For at minimere eventuelle risici for hhv. flimmer for øjnene og kognitive forstyrrelser har RUM også arbejdet meget bevidst med at skabe pauser i perforerede akustikplader. Læs mere om, hvordan vi arbejder med at undgå at akustikvægge forstyrrer her

Kloge kvadratmeter og energirenovering

Projektet er udviklet med en bæredygtig tankegang in mente. Både økonomisk og miljømæssigt giver det mening at genbruge og opdatere de eksisterende skolebygninger. Huset får nyt liv med fokus på kloge kvadratmeter.

Projektet omfatter desuden en energirenovering i form af udskiftning af alle vinduer samt opdatering af CTS, el- og belysningsinstallationer.