Stensagerprojektet

liv, leg og læring for børn med særlige behov
Aarhus Kommune etablerer et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

Eksisterende folkeskole skal danne de nye rammer om specialtilbuddet

Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. Den eksisterende folkeskole Tovshøjskolen kommer til at danne ramme om den nye Stensagerskole. Hertil etableres en tilbygning til et nyt dagtilbud målrettet 0-6-årige. Udover skole og daginstitution vil de fremtidige rammer indeholde en specialtandlæge, en eksisterende almen skoletandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Et multibrugerhus

Med øje for de mange brugere i byggeriet skal der skaber gode flows og trygge rammer, som støtter oplevelsen af det nære miljø i det store. Samtidig skal der skabes gode vilkår for fælles brug og dobbeltudnyttelse af særlige faciliteter, f.eks. kantine, bibliotek og idrætsfaciliteter.

Universelt design og velfærdsteknologi

Projektet bliver unikt i Aarhus og stiler mod at være et foregangseksempel på området. Universelt design er et fremtrædende tema i projektet, hvor både generelle løsninger og velfærdsteknologi skal medvirke til ligeværdighed, højest mulige grad af selvhjælp og selvstændighed, bedst muligt arbejdsmiljø for personalet og udnyttelse af læringspotentiale.

Foto: Ovenstående foto er fra Fjordskolen i Aabenraa som netop er blevet taget i brug. RUM har været totalrådgiver på det komplekse renoveringsprojekt, som samler fire specialskoleafdelinger i den tidligere folkeskole i Kruså.