Strømmen

Natur- og oplevelsescenter ved Gudenåen
En unik kano rute gennem vandkraftværket, et større stisystem og overnatningsmuligheder er blandt elementerne i et samlet forslag til, hvordan naturområdet ved Vestbirk Vandkraftværk kan omdannes til et nyt natur- og oplevelsescenter.

Læring og aktiviteter i det skabte land

Forslaget er en del af for projektet ”strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land”, som et partnerskab bestående af Naturstyrelsen, Horsens Kommune og en række lokale aktører samt landsdækkende foreninger står bag.
Projektet er blevet til gennem et dialogbaseret forløb hvor RUM som arkitekter og procesleder har været med til at formulere visionen og designet rammerne om kuloplevelserne i det unikke kulturmiljø.

“Naturområdet ved Vestbirk Vandkraftværk er helt unikt! Vi ser i forvejen en kæmpe interesse for Den Genfundne Bro, og et nyt natur- og oplevelsescenter vil yderligere udvikle området på en helt fantastisk måde. Alle kan glæde sig! strømmens særegne natur og enestående kulturmiljø bliver tilgængelig for skoler og institutioner, foreninger, virksomheder, børnefamilier, ældre borgere og turister i alle aldre. ”

Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune

strømmen er oplevelser for alle

Projektets nerve og bankende hjerte bliver på strækningen fra Bredvad Mølle til Vestbirk Vandkraftværk – dér, hvor Gudenåen har sit største fald over den korteste strækning.

Målet er at få områdets natur og enestående kulturmiljø gjort tilgængeligt for skoler og institutioner, foreninger, virksomheder, børnefamilier, ældre borgere og turister i alle aldre.

“Strømmen er projektet, som vi har ventet på! Vi får skabt en ny sammenhængskraft i det særegne landskab og forløst potentialet for læring og aktiviteter, som findes på netop denne strækning af Gudenåen.”

Partnerskabet Natur- og Oplevelsescenter Gudenåen

Trinvis realisering af strømmen

Forslaget er udformet, så det kan realiseres trinvist afhængigt af myndigheder og lodsejeres ønsker til udviklingen af området.

De kan gå på oplevelse i Vandkraftværket, hvor elevatortårnet sikrer fuld tilgængelighed til bygningens oprindelige undervisnings- og møderum, som bruges af skoler, lokale foreninger og private.