Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Studenterstrøget

Studieboliger og erhverv i Campus Katrinebjerg
RUM har i team med JFP og Sweco vundet konkurrencen om Studenterstrøget i Aarhus N. Byggeriet opføres for Menighedsfakultetet/MF Aarhus Fond og indeholder 55 studieboliger samt erhverv.

Vigtig markør i udvikling af nyt byområde

Studenterstrøget bliver en vigtig brik i udviklingen af Campus Katrinebjerg – en ny bydel i det nordlige Aarhus med fokus på læringsinstitutioner, studiemiljø og studieboliger. Her får byggeriet en synlig placering ved porten til det nye byområde.

Med Studenterstrøget ønsker Menighedsfakultetet/MF Aarhus Fond at skabe et centrum for kirkelige organisationer samt en mere klar forbindelse til byen. Byggeriet i seks etager indeholder 55 studieboliger i varierende størrelser fra 37-83 m2 samt 555 m2 erhvervslejemål i stueetagen. Øverst er en tagterrasse med orangeri.

Æstetisk og flot byggeri med defineret base og krop

Projektet tager udgangspunkt i et skitseforslag og byggeprogram, som teamet har viderebearbejdet. I tildelingen lægger bygherre vægt på, at teamet tilbyder et gennemarbejdet projekt og et æstetisk og flot byggeri.

Facadedesignet er inspireret af de klassiske byejendomme, og bygningsvolumenet er nedskaleret ved at fremhæve de enkelte etager, så man tydeligt kan aflæse den menneskelige skala i facaden. Stueetagen fremhæves gennem mønstermurværk, mørkrøde teglsten og åbne glaspartier , der skaber en klart defineret base for de ovenliggende boligetager. Både teglsten og facadens detaljerigdom danner et link til det eksisterende Menighedsfakultet. Den resterende facade iklædes rødbrune teglspånskaller, der fremstår med en anderledes stoflighed og et andet forbandt, der underbygger fortællingen om basen og kroppen. Horisontale facadebånd i aluminium fremhæver de enkelte etager og vinduesåbningerne.

Nyt torv og nye ankomstveje

Helhedsplanen for Campus Katrinebjerg lægger op til en smuk og sammenhængende belægning langs hele det nye Studiestrøg. Ved hovedindgangen til Menighedsfakultetet etableres nye ankomstveje, et nyt torv, og nye træer og plantebed, der skærmer mellem torvet og p-pladsen, så man i ro og mag kan tage ophold på en af de nye træbænke. Den eksisterendeparkeringsplads omdisponeres, og der etableres ny flisebelægning.

Bæredygtigt perspektiv og ressourceudnyttelse

Teamets fokus på ressourceudnyttelse af materialer og bygningen set i et fremtidsperspektiv har har haft indvirkning på facade- og landskabsdesignet. Materialerne er således valgt ud fra et bæredygtigt perspektiv. Teglspån har flere gode egenskaber, som gør det konkurrencedygtigt i sammenligning med traditionelle teglsten. Beklædningen er CO2-venlig i forhold til produktion, brænding og transport, og den er fleksibel og nem at sætte op, pille ned og genbruge.

Også i landskabsdelen er der indtænkt ressourcebevidsthed. Den midlertidige rampe til p-kælderen foreslås således med græskanter i stedet for betonstøttemure, som skal nedbrydes og fjernes ved opførelse af en permanent rampe i etape 2. Denne grønne løsning er mindre omkostningskrævende og bedre for CO2-regnskabet.

Energieffektive løsninger

Bærende vægge og facader udføres som præfabrikerede betonelementer. Fokus på et lavt energiforbrug afspejler sig i projektets isoleringstykkelser i konstruktioner, i valget af lavenergivinduer og i bygningskroppens kompakthed. Dette bidrager til et lavt energiforbrug og dermed lave driftsomkostninger.