Sukkertoppen

45 boliger i socialpsykiatrisk tilbud
Projektet omhandler ialt 45 boliger i et socialpsykiatrisk botilbud Sukkertoppen i Vejle, der henvender sig til personer over 18 år med psykiatriske lidelser og herunder ofte også betydelige misbrugsproblemer. Sukkertoppen tilbyder også akut trænings- og vurderingsophold samt akut telefonrådgivning.

Om-, til- og nybyggede faciliteter

Projektet omfatter en større om- og tilbygning af eksisterende bygninger til henholdsvis tidssvarende boliger og fællesarealer samt administration og dagtilbud for indenfor behandlingområdet. Endvidere er der nyopført 15 boliger og tilhørende fælleshuse.

I boligen lever beboeren sit private liv, og alt efter behov og ønske opsøger beboeren tilbud om fællesskab eller aktivitet i ’det offentlige rum’, som er de fælles boligarealer.

Et samfund i samfundet

Den overordnede tanke er, at Sukkertoppen anskues som et ’samfund i samfundet’ med boligkvarteret, arbejdsplads og ’offentlige instanser’. Alle beboere har egen 2-rumsbolig med bad og køkken. I boligen lever beboeren sit private liv, og alt efter behov og ønske opsøger beboeren tilbud om fællesskab eller aktivitet i ’det offentlige rum’, som er de fælles boligarealer. Der arbejdes ud fra tre gængse typer af boligkvarterer: Etageboligen, rækkehuset og kollegieboligen.
Rådgivningen omfattede også udbud af genhusningspavilloner. Sukkertoppen var således i drift under hele byggeriet, der er gennemført etapevis.

Den overordnede tanke er, at Sukkertoppen anskues som et ’samfund i samfundet’ med boligkvarteret, arbejdsplads og ’offentlige instanser’.