Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Super Dæk Service

Optimeret koncept med individuel tilpasning
RUM er ”husarkitekter” for Super Dæk Service i forbindelse med opførelse af nye dækcentre rundt om i landet. RUM har været med til at udvikle et overordnet koncept for hallerne, der tilpasses de forskellige afdelinger i forhold til størrelse, kapacitet, og placering på grunden.

Dækcentre til person- og lastvogne

RUM har siden 2005 kontinuerligt ydet arkitektrådgivning til Super Dæk Service og moderselskabet Nordisk Dæk Import. Super Dæk råder i dag over mere end 60 dækcentre og er således hele Danmarks værksted. Centrene er alle forsynet med servicefaciliteter til person- og lastvogne. Centrene består alle af variationer over samme kernemodul, hvor der er adderet person- og lastvogns baner, manøvrearealer, velfærdsafsnit, kundemodtagelse og tilføjet markante signalskabende elementer.

25 dækcentre for Super Dæk

Arbejdet for Super Dæk er karakteriseret ved en tilbundsgående analyse af funktion, flow og varestrømme med henblik på udvikling af et fleksibelt, gennemprøvet og rationelt kernemodul, der kan tilpasses den lokale lokation og det specifikke behov. På grund af langvarige relationer og løbende vidensopsamling har det været muligt at optimere det fleksible kernemodul gennem et tæt samarbejde med bygherre,arkitekt, entreprenør og ingeniør.

Lokal tilpasning

RUM har gennem en lang årrække udarbejdet forslag til 26 dækcentre, hvoraf der bl.a. er realiserede centre i Brørup, Kolding, Assens, Varde, Vojens, Randers, Vejle, Odense, Brabrand, Taulov, Horsens. Hvert enkelt center er udviklet i tæt samarbejde med SDS og den lokale afdelingsleder.