Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Toyota Material Handling

Udvidelse og ombygning af domicil

RUM has udviklet et koncept for udvidelse af Toyota Material Handlings hovedkvarter i Vejle. Projektet omfatter renovering af eksisterende faciliteter, nyt showroom, nye kontorfaciliteter samt opgradering af udearealer.

Toyota Material Handling – førende inden for sit felt

Toyota Material Handling (TMH) er verdens førende leverandør af gaffeltruck, lagerudstyr og logistikløsninger. TMH Danmark, der har 300 medarbejdere, forhandler og servicerer lager- og gaffeltruck på det danske marked. TMH har modtaget ”Ecovadis Gold” i 2021, en prestigefyldt rating inden for bæredygtighed og CSR.

Udvidelse af hovedkvarter

På baggrund af rumlige analyser har RUM udarbejdet et koncept for udvidelse af TMHs domicil. Projektet omfatter ombygning af eksisterende faciliteter, nybyg af showroom og kontorfaciliteter samt opgradering af udearealer og trafikforhold.

Helstøbt og indbydende byggeri

Det primære arkitektoniske sigte har været, at domicilet – på trods af sammenbygning og flere tidligere udvidelser- fremstår helstøbt og indbydende for forbipasserende, medarbejdere og gæster. Der sikres sammenhæng i materialevalg og udtryk samtidig med, at arbejdspladserne indrettes med fokus på indeklima, dagslys og fleksibilitet.

Brugerinvolvering med fokus på fleksibilitet og bæredygtighed

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med brugergrupper og ledelsen i TMH. Projektet understøtter TMHs ambition om optimerede og multifleksible kvadratmeter og fokus på en udvidelse opført i ansvarlige materialer, så det nye domicil kan danne en attraktiv og fremtidssikret ramme for kundeevents og produktpræsentationer.