Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Udvidelse af Aqua Forum

Nyt 50 meter-svømmebasin samt varmtvandsbassin
Forum Horsens udvider de eksisterende svømmefaciliteter med et nyt 50 meter-bassin og et varmtvandsbassin. Anlægget placeres mellem det nye Kampsportscenter og den eksisterende svømmehal, der begge er tegnet af RUM. Derved skabes synergi mellem funktionerne til glæde for de mange forskellige brugere.

Funktionelle synergier mellem svømmehal og Kamsportscenter

Det nye svømmeanlæg har indgang i forbindelse med Kampsportscenteret, og koblingen giver nogle synergier og fælles funktioner i form af central hovedindgang og foyer, fælles omklædningsfaciliteter samt teknikrum.

Transparent og hamonisk udtryk

Også arkitektonisk indskriver det nye anlæg sig i det eksisterende anlæg. Bygningen fremstår som en svævende tagskive, spændt ud imellem Kampsportscenteret og Aqua Forum. Glasfacader på alle sider giver et transparent udtryk, og de rå betonvægge og -lofter giver en stærk kontrast til vægpartier beklædt med trælister og lyse træbetonlofter. Gulve og bassin beklædes med hvide klinker. De neutrale farver tager dermed ikke fokus fra kontakten til de nære, grønne udeareler.

50 meter-bassin og varmtvandsbassin

Det nye bassin rummer otte baner af 2,5 x 50 meter og kan via en flytbar bro opdeles i 25 meters baner. Der etabledes desuden bænke til tilskuere, stævnekontor samt areal til opvarmning og samling af skoleklasser og svømmeklubber.

Det nye varmtvandsbassin bliver til glæde for bl.a. ældre borgere, der skal genoptrænes. Værdighed har været et designparameter i forhold kørestoles adgang til bassinet, hvor en indbygget integreret lift nedsænker og løfter borgeren uden brug af ekstern hjælp.