Usserød Skole og SFO

Et sammenhængende og stimulerende miljø
Hørsholm Kommune har opdateret de fysiske rammer i Usserød Skoles indskolingsafsnit til et integreret indskolings- og SFO-miljø – inde og ude. De nye fysiske rammer favner de kulturer, som er særegne for både skolens og fritidstilbuddets pædagogiske grundlag, og de understøtter udviklingen af en værdiskabende fælles kultur for et fremtidigt læringsmiljø.

Spacemanagement

Baggrund for beslutningen  om opdaterede fysiske rammer er, at Usserød Skole gradvist vil gå fra tre til to spor, så der over en årrække frigøres arealkapacitet. Det er samtidigt politisk besluttet, at SFO-afsnittet skulle overgå til anvendelse som ’Den nye skole’ som del af strategien om helhed i specialområdet.

Et sammenhængende skole- og SFO-miljø – ude og inde

Målet var at skabe et sammenhængende skole- og SFO-miljø, som stimulerer sanserne, fantasien og lysten til at lære. Det har været en fælles agenda, at SFO-livet skal ’bestøve’ skolen i et miljø, som stedvist gerne må ’opleves som stue uden at være hjemme’. SFO’en råder i dag over en nyindrettet og meget attraktiv legeplads, som har stor betydning for aktiviteterne i SFO’ens hverdag. Etableringen af gode udendørs faciliteter har derfor haft lige så stor vægt som indretningen af de bygningsmæssige rammer.

Arkitektrådgivning med dialog og ”hands-on” workshops

RUM har varetaget arkitektrådgivningen i forbindelse med dispositionsforslag og visuelt byggeprogram, som er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe gennem dialog og ”hands-on” workshops og løbende er afstemt med opgavens administrative og tekniske rammer.

 

Funktionsprogrammet er fremkommet på baggrund af konkrete input fra arbejdsgruppen – overvejende formidlet gennem billeder og korte formuleringer af motivationen for de enkelte steder og funktioner. De forskellige input er grupperet og identificeret med et symbol.