Usserød Skole og SFO

Et sammenhængende miljø som stimulerer
Hørsholm Kommune opdaterer de fysiske rammer i Usserød Skoles nuværende indskolingsafsnit – inde og ude – til et integreret indskolings- og SFO-miljø. Det er målet at de nye fysiske rammer skal kunne favne de kulturer, som i dag er særegne for både skolens og fritidstilbuddets pædagogiske grundlag, såvel som at understøtte udviklingen af en værdiskabende fælles kultur for et fremtidigt læringsmiljø.

Spacemanagement overvejelser

Baggrund for beslutningen er at Usserød Skole gradvist vil gå fra tre til to spor, hvilket betyder, at der over en årrække frigøres arealkapacitet. Det er samtidigt politisk besluttet, at det nuværende SFO-afsnit skal overgå til anvendelse som ’Den nye skole’ som del af strategien om Helhed i specialområdet.

Et sammenhængende skole- og SFO-miljø – ude og inde

Det er målet, at skabe et sammenhængende skole- og SFO-miljø, som stimulerer sanserne, fantasien og lysten til at lære. Det har været en fælles agenda, at SFO-livet skal ’bestøve’ skolen, i et miljø som stedvist gerne må ’opleves som stue uden at være hjemme’. SFO´en råder i dag over en nyindrettet og meget attraktiv legeplads, som har stor betydning for aktiviteterne i SFO´ens hverdag. Etableringen af gode udendørs faciliteter har derfor haft lige så stor vægt som indretningen af de bygningsmæssige rammer.

Arkitektrådgivning med dialog og ”hands-on” workshops

RUM har varetaget arkitektrådgivningen i forbindelse med dispositionsforslag og visuelt byggeprogram, som er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe gennem dialog og ”hands-on” workshops, og løbende er afstemt med opgavens administrative og tekniske rammer. Nu pågår detailprojektering med RUM som totalrådgiver til udbud og efterfølgende udførelse i hovedentreprise.

Funktionsprogrammet er fremkommet på baggrund af konkrete input fra arbejdsgruppen – overvejende formidlet gennem billeder og korte formuleringer af motivationen for de enkelte steder og funktioner. De forskellige input er grupperet og identificeret med et symbol.