Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Valdemarsvej/Thyrasvej

Renovering af 270 almene familieboliger
Fællesbo skal ombygge og renovere afdeling 24 Valdemarsvej/Thyrasvej i Herning. RUM er totalrådgiver på den omfattende renovering af afdelingens 270 lejligheder. Projektet støttes af Landsbyggefonden.

Helhedsplan med brugerinvolvering

Valdemarsvej/Thyrasvej-afdelingen, der ligger i Holtbjerg i det østlige Herning, blev opført i 1967 og kræver en større renovering. Projektet tager afsæt i en helhedsplan for afdelingen, der bygger på en brugerinvolverende proces med workshops for afdelingens beboere.

Centrale temaer i forbindelse med realisering af helhedsplanen er: Gennemlyste boliger, større badeværelser, tilgængelighedsboliger, køkkenalrum, store altaner og trygge udearealer fuld af liv. Projektet støttes af LBF med 220 mio kr.

Renovering af 11 blokke

Afdelingen består af 11 boligblokke i tre etager. Blokkene er centreret omkring tre gårdrum, der ligger i forlængelse af hinanden. Boligerne varierer fra 1- til 5-værelses lejligheder på 47 til 112 m². Renoveringen omfatter alle 270 lejligheder i bebyggelsen samt facaderenovering og udearealer.

Moderne, lyse lejligheder med store altaner

Renoveringen giver to nye lejlighedstyper. I den ene model skabes gennemlyste lejligheder, hvor køkkenalrum og stue åbner sig mod to verdenshjørner og ligger på tvær af boligen. I den anden model skabes store køkkenalrum, der ligger i direkte forbindelse med stue og altan.

Alle boligerne får køkkenalrum, rummelige værelser, opgraderede badeværelser med plads til vaskesøjle samt større altaner.

Tilgængelighedsboliger i fire blokke

Fire blokke med ialt 96 boliger gøres tilgængelige ved at integrere elevatorer i de enkelte blokke og flytte lejlighedsskel i nogle af lejlighederne. Der etableres adgang til boligerne fra gårdrummet.

Fælleshus transformeres til nyt samlingspunkt

Det eksisterende fælleshus for afd. 24 og 21 transformeres, så det skaber en bymæssig sammenkobling mellem de to boligområder og bliver et nyt omdrejningspunkt for beboerne. Bygningen skal invitere til ophold og forskellige aktiviteter og fungere som en katalysator for mødet mellem forskellige generationer.

Revitalisering af udearealer

I udearealerne skabes nicher, der indbyder til ophold, samvær og leg. I alle tre gårdrum vil der være tværgående bånd med forskellige aktiviteter, udendørsinventar, grillpladser mv. Nogle af lejlighederne får adgang til en privat have.

De revitaliserede og inspirerende udearealer skal sammen med det nye fælleshus være med til at sikre, at området er trygt og rart at færdes i.

Materialer

Facaderne beklædes med tegl og fibercementplade i en varm gulbrun farve. Vinduerne udskiftes og vil fremstå med samme gulbrune rammefarver. Altanværn udføres i glas, så der er åbent fra stuen til de grønne udearealer. Taget udskiftes, og der lægges eternit.

Foto viser eksisterende forhold