Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Vildtbanegård

Renovering af bad, installationer og kvistvinduer
Friborg & Lassen, nu RUM, har i samarbejde med Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 udarbejdet et projekt til renovering af 432 badeværelser, herunder udskiftning af installationer, mulig sammenlægning af toilet og bad samt asbestsanering. Desuden skal kvistvinduer i 12 boligblokke udskiftes.

Prøvebadeværelser som fundament

Projektet er startet med etableringen af 10 prøvebadeværelser som forløber for den store renoveringssag. Disse er udført i forbindelse med en forsikringssag i brandskadede lejligheder.

Udskiftning af baderum og kvistvinduer

Projektet tager udgangspunkt i nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt de tanker og ønsker, afdelingen har om en fremtidssikret boligforening. Vildtbanegård 1 står over for en række vedligeholdelsesopgaver, som det er nødvendigt at tage hånd om inden for de kommende år, så boligerne fortsat kan være gode, sunde og tidssvarende.

Tilstandsrapport og supplerende undersøgelser har vist, at der er behov for udskiftning af de 50 år gamle baderum og installationer fra stuen til 3. sal i 12 blokke, ligesom der også er behov for udskiftning af de 30 år gamle kvistvinduer.

Tidssvarende og sundere boliger

Eksisterende bygninger og boliger vedligeholdes og optimeres til et sundere, mere energivenligt og fremtidssikret byggeri. Miljøsanering, udskiftning af tekniske installationer samt opgradering af klimaskærm forøger bygningernes levetid væsentligt og skaber langt sundere og mere tidssvarende rammer for beboerne.

Beboerhåndtering, brugerinddragelse og genhusning

I forbindelse med godkendelse af planen for renoveringsarbejderne er der afholdt et informationsmøde, hvor planerne blev gennemgået, og der blev stillet spørgsmål.

Hvis planen godkendes, vil beboerne på et senere tidspunkt i forløbet blive orienteret nærmere om byggesagens forløb. Der vil blive orienteret nærmere om individuelle valgmuligheder for fliser samt mulighed for sammenlægning af baderum og toiletrum. Der vil også være mulighed for at se diverse materialeprøver.

Som en del af planen er 10 stk. prøvebadeværelser i nogle brandskadede lejligheder allerede blevet renoveret. Beboerne har derfor mulighed for at se prøvebadeværelserne, inden de tager stilling til projektet.

Byggesagen gennemføres uden genhusning.