Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Vingsted hotel og konferencecenter

Danmarks aktive konferencecenter
Vingsted hotel & konferencecenter – Danmarks aktive konferencecenter opdaterer de fysiske rammer med stor inspiration fra den nære natur med fokus på aktivitet, fleksibilitet og oplevelser for gæsterne.

Danmarks aktive konferencecenter

En intern strategiproces mundede i 2015 ud i en formulering om, at Vingsted skulle være Danmarks aktive konferencecenter. Dét har sat dagsordenen for en række omfattende forandringer og tiltag.

Designmæssig kobling til den omgivende natur

Opdateringen af de fysiske rammer består af omdannelse og udvidelse af Vingsted hotel & konferencecenter med fokus på større fleksibilitet, funktionalitet og æstetisk forbedring – herunder en designmæssig bevidst kobling til den omgivende natur, der er blandt landets smukkeste. Netop beliggenheden midt i Vejle Ådal, er et af stedets helt store styrker, som RUM har valgt at inddrage aktivt i projektet der udover ny konferencesal omfatter modernisering af halfaciliteter, loungeområde og nye køkken- og servicefaciliteter.

Inddragende proces

Ledergruppen har været inddraget i processen for afdækning og beskrivelse af hvilke designelementer og –tiltag, der på tværs af afdelingerne bedst muligt understøtter Vingsteds strategi og fortsatte udvikling som et af landets ledende hotel- og konferencecentre. Med de nye tiltag får Vingsted nye muligheder for kunderne, forbedret ’flow’ for kunder og servicepersonale og karakteren af de fysiske rammer udvikles i overensstemmelse med Vingsteds identitet og høje krav til kvalitet i aktiviteter og service.