Vojens Sundhedscenter

Tidligere rådhus har fået nyt liv
Fra mørk og tillukket administrationsbygning til åbent og lyst sundhedscenter. Det tidligere rådhus i Vojens har fået nyt liv både inde og ude i form af en gennemgående facaderenovering og en indvendig ombygning med fokus på fleksible arbejdsmiljøer for en række sundhedsfunktioner.

Brugerindragelse med fokus på at skabe værdi i balance

RUM har som totalrådgiver gennemført renoveringen med en høj grad af brugerinddragelse. Bygningsomdannelsen er sket med fokus på at skabe mest mulig værdi i balance mellem funktioner, teknik og økonomi.

Nye organiseringsmuligheder i ”gammelt hus”

Indvendig har man fjernet et etagedæk for at skabe et åbent cafémiljø i stueplan.
Herfra er der adgang til sygeplejeklinik, lægeklinikker, fysioterapi, voksenservice og bibliotek, samt træningssale/mødelokaler. Der er desuden etableret en række nye, fleksible arbejdspladser i varierende størrelser samt nyt borgerrum.

Foran sundhedscenteret er anlagt en ny plads med niveaufri adgang og moderne legeredskaber, grønne miljøer, samt arealer til ophold og uformelle møder i byrummet.

Spændende udtryk, der inviterer indenfor

Med nye borgerfunktioner følger også behovet for at markere sig påny i gadebilledet og folks bevidsthed. Med afsæt i det oprindelige hus er det arkitektoniske udtryk nyfortolket: Lodrette facadebånd er udskiftet til nye vinduespartier med farvede blændfelter i grønne nuancer, og der er tilbygget et nyt vindfang med elevatortårn.