Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Den gode bolig inspirerer beboeren til at skabe sig et hjem!

En bæredygtig by tilbyder trygge, inviterende byrum, som stimulerer udviklingen af et aktivt fællesskab for alle borgere. Boligen er fundamental for en levende by.

Den gode bolig er en sund og fleksibel ramme med godt indeklima, varieret dagslys, rum til ro og naturlig kontakt til omgivelserne – uanset om du lever alene, som par, i familie eller i nye samskabende boformer på tværs af generationer.

RUM har et stort engagement i udviklingen af gode byer og boliger.

Boligområdet hos RUM er helhedsplaner og renovering af almene boliger, transformation og restaurering af bevaringsværdige og fredede boliger, lejlighedsvurderinger og tilstandsvurderinger af andelsboliger, nye almene boliger og bofællesskaber samt et tæt samarbejde med kommuner og investorer om udvikling af boliger og nye bydele.