Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Historiske bygninger rummer historie og levet liv. Derfor fortjener de at blive brugt, passet på og restaureret. Ikke mindst så nye funktioner kan finde vej og nye brugere få glæde af dem. Samtidig er de også eksempler på, hvorfor vi i dag, når vi bygger nyt, skal bruge gode langtidsholdbare materialer og bygge smukt. For det der allerede er bygget, er nemlig det mest bæredygtige, vi har.

Kulturarv hos RUM omfatter restaurering, renovering og transformation af fredede og bevaringsværdige bygninger i totalrådgivning. Vi har dybdegående erfaring med alle faser i arbejdet fra teknisk gennemgang, analyser og værdisætning til samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen, fredningsnævn og kommuner.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kræver en helt særlig tilgang og kompetence. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte bygnings byggeskik og bygningsfysik og restaurerer, renoverer og transformerer med stor respekt og ydmyghed for de oprindelige rammer og detaljer.