Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Alle rum er i princippet læringsrum! God arkitektur skaber rum til leg og læring – både som fysisk landskab og mentalt rum. RUM har speciale indenfor samspillet mellem læring og det fysiske rum.

Leg, Læring + Kultur hos RUM omfatter strukturanalyser, spacemanagement, programudvikling, helhedsplaner, om- og nybygning af medborgerhuse, dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner for unge og voksne.

Vi har fokus på børn og voksnes behov for rammer, som er trygge for den enkelte, stimulerer lysten til aktiv læring og skaber rum for forskellige grader af fællesskab.
Vi har et dybt kendskab til både lovgrundlag og pædagogiske tendenser – hånd i hånd med respekten for rationelle driftsstrategier og potentialet ved at skabe rum, der kan bruges mere og af flere.