Den gode bolig er en sund og fleksibel ramme med godt indeklima, varieret dagslys, rum til ro og naturlig kontakt til omgivelserne – uanset om du lever alene, som par, i familie eller i nye samskabende boformer på tværs af generationer.

RUM har et stort engagement i udviklingen af gode byer og boliger til mennesker i alle aldre.

RUM udvikler private boliger, almene boliger, seniorboliger og bofællesskaber for flere generationer. Vi arbejder tæt sammen med kommuner og investorer om udviklingen af boliger og nye bydele.