Den gode bolig er en sund og fleksibel ramme med godt indeklima, varieret dagslys, rum til ro og naturlig kontakt til omgivelserne – uanset om du lever alene, som par, i familie eller i nye samskabende boformer på tværs af generationer.

RUM har et stort engagement i udviklingen af gode byer og boliger til mennesker i alle aldre.

RUM arbejder bl.a. med helhedsplaner og renovering af almene boliger, transformation og restaurering af bevaringsværdige og fredede boliger, tilstandsvurderinger og lejlighedsvurderinger af andelsboliger.