Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Bæredygtige fysiske rammer kan fremme sundheden! Trygge og tilgængelige omgivelser, behageligt indeklima, masser af dagslys, kontakt til naturen og varme, taktile materialer.

RUM arbejder dedikeret med helende arkitektur og universelt design.

Sundhedsområdet hos RUM er om- og nybygning af hospital, opførelse af plejeboliger, bofællesskaber for handicappede samt centre for sundhed og rehabilitering.

Vi har fokus på den udsatte borgers særlige behov for rammer, der stimulerer værdighed og livsduelighed – og hermed større livsglæde. Samtidig har vi dyb respekt for at sundhedsbyggeriet skal fungere optimalt som servicetilbud og arbejdsplads.